Medarbetare på enheten

Medarbetarna på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys är verksamma inom en rad olika områden. Här får du en bild av var och ens forsknings- och verksamhetsområden.

Det här är vi på enheten för forskning och analys

Kontaktuppgifter till varje medarbetare finner du på personens presentationssida. Klicka på en medarbetare i listan nedan för att komma vidare.

Svartvitt porträtt på Andreas Sandberg.

Andreas Sandberg, forskare

Andreas Sandbergs forskning omfattar frågor kring kyrkotillhörighet och frågor om hur Svenska kyrkans medlemskår förändras över tid i socioekonomisk och demografisk mening.

Carola Nordbäck, forskare

Carola Nordbäck är docent i kyrkohistoria och hon undersöker bland annat vad det innebär att vara kyrka i antropocen - en tid av ekologisk kris och klimatförändringar. I hennes pågående forskning sätts kulturarv, kyrkliga praktiker, riter och teologi i relation till hållbar utveckling.

Filippa Åhman, utredare

Filippa Åhman är utredare vid enheten för forskning och analys.

Gustav Svärdhagen, utredare

Gustav Svärdhagen är utredare vid enheten för forskning och analys

Svartvit porträttbild på Jenny Ehnberg.

Jenny Ehnberg, forskare

Jenny är forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala. Hennes forskningsområde är teologisk etik och omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga rättigheter, global etik och rättvisa.

Jonas Bromander, utredare

Jonas Bromander är utredare. Han är ansvarig för att samla in, kvalitetssäkra, tillgängliggöra samt analysera statistik om församlingarnas verksamhet samt dess medlemmar och demografiska sammansättning. Han bedriver också forskning inom ramen för sådant som handlar om medlemsutveckling, demografi och prognostisering.

Josephine Ganebo Skantz, utredare

Josephine Ganebo Skantz är utredare vid enheten för forskning och analys.

Kristina Helgesson Kjellin, forskare

Kristina Helgesson Kjellin är docent i kulturantropologi. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission.

Maria Södling, forskare

Maria är forskare i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkohistoria. Hennes forskning omfattar genus, teologi och Svenska kyrkan under 1900-talet. Hon har publicerat vetenskapligt och verkat som kulturskribent inom områden som teologi, feminism och samhällsfrågor.

Michael Nausner, forskare

Michael Nausner är systematisk teolog. Hans intresse gäller teologins konstruktiva förhållningssätt till samtida samhälleliga utmaningar. Hans forskning fokuserar på människans relation till den mer-än-mänskliga skapelsen.

Mikael Kurkiala, forskare

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid enheten för forskning och analys.

Sara Fransson, forskare

Sara Fransson är forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.

Gunnar Myrberg, enhetschef

Gunnar Myrberg är chef för enheten för forskning och analys vid Kyrkokansliet i Uppsala.