Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medarbetare på forskningsenheten

På Svenska kyrkans forskningsenhet arbetar ett antal olika forskare inom olika områden. Här kan du få en bild av varje forskare och hens forskningsområden.

Det här är vi på forskningsenheten

Vår enhet består för närvarande av en forskningschef, sex heltidsanställda forskare och ett varierande antal postdocforskare med tidsbegränsad och projektbaserad anställning. Vårt arbete efterfrågas både inom kyrkokansliet och från stiften, universiteten, allmänheten och media.

In english: co-workers at the research department

Våra uppgifter

  • Publicera egen forskning
  • Ge föreläsningar och tematiska seminarier
  • Arrangera seminarier för andra som arbetar med forskning inom Svenska kyrkan
  • Forskningssamarbete med universitet och högskolor

Analysenheten på kyrkokansliet

På analysenheten arbetar fler forskare med analys av Svenska kyrkans verksamhetsstatistik och sociologiska undersökningar av olika slag.

Till analysenhetens webbplats

Cecilia är forskningschef och forskare. Hennes forskningsområden omfattar luthersk teologi, migration, genusvetenskap med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, samt social och idéburen innovation.

Cecilia Nahnfeldt, forskningschef

Cecilia är forskningschef och forskare. Hennes forskningsområden omfattar luthersk teologi, migration, genusvetenskap med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, samt social och idéburen innovation.