Medarbetare på enheten

Medarbetarna på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys är verksamma inom en rad olika områden. Här får du en bild av var och ens forsknings- och verksamhetsområden.

Det här är vi på enheten för forskning och analys

Kontaktuppgifter till varje medarbetare finner du på personens presentationssida. Klicka på en medarbetare i listan nedan för att komma vidare.

Elna Wahlgren Lundqvist, präst/handläggare

Elna Wahlgren är handläggare för funktionsvariationer (funktionsnedsättningar).

Svartvitt porträtt på Jan Grimell.

Jan Grimell, postdoktorforskare

Jan Grimell undersöker i sin postdoktorforskning institutionssjälavård i en nutida svensk kontext.

Peter Ekman, handläggare

Peter Ekman är handläggare för barnrätt, förskola och barnkonsekvensanalys på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala.

Sara Fransson, forskare

Sara Fransson är forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.