Svenska kyrkans forskningsserie

I bokserien Svenska kyrkans forskningsserie publiceras kyrko- och samhällsrelevant forskning.

Svenska kyrkans forskningsserie är en tvärdisciplinär bokserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Ladda ned eller beställ böckerna direkt från respektive förlag

Kristina  Helgesson Kjellin

Kristina Helgesson Kjellin

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare