Svenska kyrkans forskningsserie

I bokserien Svenska kyrkans forskningsserie publiceras kyrko- och samhällsrelevant forskning.

Svenska kyrkans forskningsserie är en tvärdisciplinär bokserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Ladda ned eller beställ böckerna direkt från respektive förlag