Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Nyckeln 2021

Som vanligt har Nyckeln till Svenska kyrkan ett brett innehåll som detta år presenteras i sju olika kapitel.

I det inledande kapitlet görs en reflektion över den gästfrihet som kom till uttryck i Svenska kyrkans arbete med flyktingar under åren 2015 och 2016 och vilka spår detta arbete satte i församlingarnas liv. Gästfrihet är också ett tema i det kapitel som följer därefter. Här presenteras erfarenheter från ett forskningsprojekt som undersökt hur gudstjänsten utvecklas och gästfrihet kommer till uttryck i två församlingar som präglas av religiös och kulturell mångfald.

Två av årets artiklar tar upp frågor kring hur kyrkan och dess verksamhet gjorts tillgänglig genom att utveckla digitala mötesplatser. Det ena handlar om hur församlingarna under coronapandemin ställt om till att fira gudstjänst digitalt och vilka utmaningar det medfört i fråga om att mäta deltagandet. Det andra kapitlet behandlar frågan om hur kyrkan kan utveckla sitt strategiska kommunikationsarbete, bland annat genom att öppna den ”digitala dörren” till församlingslivet.

I ytterligare två kapitel ges en inblick i forskningsprojekt som handlar om själavård inom två olika institutionella miljöer – sjukvården och det militära.

Nyckeln avslutas som vanligt med en artikel som redovisar hur Svenska kyrkans ekonomi har utvecklats under det senaste året.  

Ladda ner Nyckeln 2021.

Svenska kyrkans webbshop kan du beställa samtliga års versioner av Nyckeln. De finns även tillgängliga för nedladdning som PDF här nedan.