Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Nyckeln 2023

Årets utgåva av Nyckeln omfattar sex kapitel och har som vanligt ett ganska brett innehåll.

I Kapitel 1 Matbistånd från Svenska kyrkan undersöker Elinn Leo Sandberg arbetet med matbistånd, dess utbredning, omfattning och organisation, bland församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan. Undersökningen bygger på en enkätstudie som även ger en bild vilka grupper i samhället som är de främsta mottagarna av matbistånd från Svenska kyrkan.

Kapitel 2 Gudstjänst i ny tappning författad av Jonas Bromander handlar om gudstjänststatistik i vid mening - hur själva insamlingen av statistiken förändrats, men också vad den visar i fråga om hur gudstjänstutbud och deltagande utvecklats under de senaste decennierna.

Kapitel 3 Dopens utveckling under 2010–2020 och dess betydelse för medlemsutvecklingen, beskriver Andreas Sandberg hur generationsväxlingen inom Svenska kyrkans medlemskår, dvs balansen mellan antalet döpta barn och avlidna medlemmar, i allt större utsträckning påverkat den negativa utvecklingen av medlemsantalet under det senaste decenniet.

Kapitel 4, Tidigare medlemmars syn på tro, tradition och Svenska kyrkans roll i samhället, författad av Josephine Ganebo Skantz har som syfte att belysa orsakerna bakom människors val att lämna Svenska kyrkan som medlemmar. Undersökningen bygger på resultatet av en enkät som ger en bild av befintliga och tidigare medlemmars syn på religion, kristen tro och Svenska kyrkans roll i samhället.

Kapitel 5, En närvarande och synlig kyrka - att kommunicera församling i kommunikationens paradigmskifte, författad av Magdalena Widmark handlar om den pågående omställningen till ett mer digitalt baserat kommunikationsarbete och församlingarnas behov att utveckla den ”digitala kompetensen” i sin kommunikationsverksamhet.

Kapitel 6, Utvecklingen av Svenska kyrkans ekonomi 2022, författad av Ann-Mari Hedman och Jan Östlund redovisar hur Svenska kyrkans ekonomi har utvecklats under det senaste året.

 

Ladda ner hela numret här.

Svenska kyrkans webbshop kan du beställa samtliga års versioner av Nyckeln. De finns även tillgängliga för nedladdning som PDF här nedan.