Mikael Kurkiala, forskare

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid enheten för forskning och analys.

Om mig, Mikael

Min doktorsavhandling bygger på ett flerårigt fältarbete (1991-1997) i reservatet Pine Ridge i delstaten South Dakota vilket är hem för oglala lakota (sioux)- folket. I avhandlingen undersöker jag hur lakotafolkets etniska identitet framförhandlas i spänningsfältet mellan majoritetssamhällets tryck och krav, traditionens påbud, släktskapets förväntningar och föreställningar om tillhörighet och utanförskap.

Efter slutfört avhandlingsarbete kom jag att fr o m 2002 engagera mig i debatten om hedersrelaterat våld i Sverige och dess relation till förståelsen av kulturella skillnader, nationell identitet och integration. Detta engagemang förde mig långt utanför traditionella akademiska miljöer och tvingade mig att aktivt odla framställningssätt, både i tal och skrift, som skulle fungera för en bredare publik än den akademiska.

Förutom mitt intresse för nordamerikanska urfolk och grundläggande antropologiska frågor kring kulturell identitet, kulturella skillnader och relationen mellan språk och tänkande har jag alltid närt ett starkt intresse för existentiella frågor.

Dessa intresseområden löper samman i min bok I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader vilken kom ut på Ordfront 2005.

Jag påbörjade min anställning vid Kyrkokansliet 2013. I tjänsten ingår bland annat att samordna kansliets omvärldsbevakning. Som ett led i denna bevakning har jag tagit initiativet till den årligen utkommande publikationen Tidens tecken för vilken jag också fungerar som redaktör. Tidens tecken har värvat skribenter av olika bakgrund – etablerade akademiker, internationellt namnkunniga författare och tänkare, konstnärer och journalister.

Som ett led i tillgängliggörandet av omvärldsbevakningar har jag, utöver utgivningen av Tidens tecken, bedrivit en omfattande föreläsningsverksamhet i såväl renodlat kyrkliga som mer allmänt ”existentiella” sammanhang. Dessa föreläsningar har legat till grund för den bok som kom ut hösten 2019 med titeln När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga (Verbum) och som Björn Wiman, Dagens Nyheters kulturchef, omskriver som en av 2019 års ”mest läsvärda böcker” (DN 2020-01-18).

Mina publikationer i urval

Vetenskapliga skrifter

1991-1996
Samtliga artiklar om Nordamerikas indianer (bokstäverna d-w). Nationalencyklopedin.

1996
Bauhn, et al. Multiculturalism and Nationhood in Canada (review). Acta Americana. 4(2): 79-85.

1997 a
“Building the Nation Back Up”: The Politics of Identity on the Pine Ridge Indian Reservation. Uppsala: Uppsala Studies in Cultural Anthropology: 22. (Doktorsavhandling)

1997 b
Indiansk identitet. I Alvarsson, J. (ed.) Amerikas Indiankulturer.
Uppsala: Kultur i Fokus.

1997 c
The Return of the White Buffalo Calf Woman. Acta Americana 6:2: 22-39.

1998 a
Voices of the Land: Identity and Ecology in the Margins. (Medredaktör A.
Hornborg) Lund Studies in Human Ecology 1. Lund: Lund University Press.

1998 b
Identity-Processes in Native North America. I Hornborg, A. & M. Kurkiala (red.), Voices of the Land: Identity and Ecology in the Margins. Lund Studies in Human Ecology 1. Lund: Lund University Press.

1998 c
The Lakota of South Dakota: The Reconstitution of Indigenous Identity on the Pine Ridge Reservation. I Hornborg, A. & M. Kurkiala (red.), Voices of the Land: Identity and Ecology in the Margins. Lund Studies in Human Ecology 1. Lund: Lund University Press.

1998 d
Contested Identities: A Cross-cultural Comparison Between Identity-Politics in Anthropological Academia and an Indian Reservation. Antropologiska studier 60-61: 7-16.

1999
Kurkiala’s Complaint. European Review of Native American Studies 13(1): 54-5.

2001
Hultkrantz, Å. 1997. The Attraction of Peyote: An Inquiry into the Basic Conditions for the Diffusion of the Peyote Religion in North America. (Review). Acta Americana (9): 1.

2002 a
Cosmology, Social Change, and Human Environmental Relations among the
Lakota in the 18th and 19th Centuries. Lund: Working Papers in Human Ecology 3.

2002 b
Business as Usual? Critical Remarks on the Trivialization of Difference and Diversity. LBC Newsletter, 2. pp. 24-27.

2002 c
Kluskap’s Return. Review of Hornborg, A. 2001. A Landscape of Left-Overs: Changing Conceptions of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of
Eastern Canada. European Review of Native American Studies 16(1): 56-58.

2002 d
Objectifying the Past: Lakota Responses to Western Historiography. Critique of Anthropology. 22(4): 445-460.

2003
Interpreting Honour Killings: The Story of Fadime Sahindal (1975-2002) in
the Swedish Press. Anthropology Today 19(1): 6-7.

2004 a
Rituell och politisk teknologi: Religiösa traditioner i samtida indiansk politisk
kamp. Hammer, O & C. Raudvere (red.), Med gudomlig auktoritet: Om
religionens kraft i politiken. Makadam. 

2016
Treading on a Minefield: Anthropology and the Debate on Honor Killings in Sweden. Bringa, T. & S. Benedixen (red.), Engaged Anthropology: Views from Scandinavia. Palgrave  Macmillan.

Populärvetenskapliga skrifter

1995
Den obrutna cirkeln.(Medredaktör H. Moksnes) Stockholm: Carlssons.

1996 a
Förord: “De har överlevt trots allt”. I Legay, G., Atlas över nordamerikanska indianfolk. Stockholm: Berghs förlag.

1996 b
Identiteter, gränsdragningar och utbytbarhet. I Herberts, K., Jokiaho, N. & S. Remell (eds.), Resan hemifrån hem. Österbottnisk årsbok nr. 55. Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet.

1996 c
Platsen, språket och skrattet. I Herberts, K., Jokiaho, N. & S. Remell (eds.), Resan hemifrån hem. Österbottnisk årsbok nr. 55. Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet.

1997
Förord. I Neihardt, J., Black Elk talar. Stockholm: Berghs Förlag.

1999
Rum, tid och erfarenhet: Rumtiden hos lakotaindianerna.

2005 a
I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader.
Stockholm: Ordfront.

2005 b
Utredare gör våld på verkligheten. Betänkandet ”Slag i luften” vilar teoretiskt
och empiriskt på svag grund. Axess (1) Februari 2005.

2005 c
Orimlig anklagelse om kollektivskuld till våldet. Axess (2) Mars 2005.

2008 a
Det förflutna är aldrig frånvarande, bara en annan form av närvaro. I Brown,
Dee, Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee. Stockholm: Karneval Förlag.

2008 b
Är Norden för kallt för Gud? I Dahlén, E (red), Jorden vi ärvde - om klimat,
konsumtion och livsval. Stockholm: Ordfront.

2010 a
Resa till historiens insida. I Berger, T. Little Big Man. Stockholm: Karneval
förlag.

2010 b
Vi bär på en vilja som inte är vår egen. I Liljenström H & A Linderman, (red)
Bortom tro och vetande: tankar från en dialog. Stockholm: Carlsson.

2011 a
Den som vänder ansiktet uppåt: Att återerövra förundran är att återvända till det sant mänskliga. Pilgrim 18:1, s. 18-21.

2011 b
Förord. I Brown, D., Månaden när hjorten fäller sina horn: siouxernas krig
1866. Stockholm: Karneval Förlag.

2012
En kyrka i de verkliga händelsernas centrum. Nyckeln till Svenska kyrkan.
Uppsala: Svenska kyrkan.

2013
Kopplade till livet. Nyckeln 2013 (2): 17-18. Helsingfors: Ev.Luth. Kyrkan i
Finland.

2013
Varför går inte människor i kyrkan? Uppdrag Mission 2013 (3): 4-5. Lunds
Missionssällskap.

2014
Hopplöshetens ångest och överlåtelsens vila. Avtryck 2014 (4): 10-11. Svenska kyrkan, Nyköpings församling.

2015
I vilket samhälle är vi kallade att vara lärjungar? I Muhr Sandahl, L. (red), Till
Tro: Redskap för församlingsutveckling (141-146). Varberg: Argument förlag
AB.

2015
”När övergår liv till existens?” I Nordström, M. (red.), Medan vi ännu lever: om
livet nära döden. Stockholm: Verbum.

2019
”Samtiden: När själen går i exil.” Pilgrim 26:1.

2019
När själen går i exil: Modernitet, teknologi och det heliga. Verbum.

2020
”Bortom pandemin: Om corona, kultur och klimat”. Nyckeln till Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan.

”Värld och livsvärld”. Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur. 2020:3-4.

Sanning och konsekvens. Tidens tecken nr. 5 (red). Artos.

”Självförglömmelse och närvaro. Jag kommunicerar alltså finns jag”. Kristen humanism.

2021

Den ensamma människans tidsålder. Tidens tecken nr. 6 (red). Artos 2021

2022

Dödens återkomst. Tidens tecken nr. 7 (red) Artos 2022 

Där Miraklen föds: Att sätta sitt eget liv på spel för ett högre värde. I Evigt Liv. Nobel Prize Museum/Liljevalchs, 2022.

Fred - till varje pris? Tidens tecken nr. 8 (red) Artos 2022. 

2023

Du stumma nya värld, Tidens tecken nr 9 (red; med Patrik Hagman) Artos 2023. 

Där pendeln har sitt fäste: om det eviga i människan. Verbum 2023.

Artiklar i dags- och kvällspress

2001
Apropå/Indianbilder på 1990-talet: Indianerna vill definiera sig själva.
Svenska Dagbladet 20/3 2001.

2002 a
Den stora skräcken för skillnader. Dagens Nyheter 6/3 2002.

2002 b
Konsekvensfobi. Om vi blundar för kulturella skillnader blir vår förståelse av
hedersmord ytlig. Dagens Nyheter 15/3 2002.

2002 c
Hedersmord är inga fantasifoster. Svenska Dagbladet 28/11 2002.

2004
Alexandras liv anses mer värt än Fadimes. Expressen 31/5 2004.

2005
Schyfferts drift med indianer är rasistisk. Expressen 24/3 2005.

2006 a
Allvaret är vår tids stora brist. Upsala Nya Tidning 2006-03-11.

2006 b
Banal vi och dom-modell försvårar. Upsala Nya Tidning 2006-04-30.

2007 a
Verkligt hedersvåld. Upsala Nya Tidning 2007-07-12.

2007 b
En björntjänst för religionen. Upsala Nya Tidning 2007-08-12.

2007 c
Överdriven förnuftstro farligare än vidskepelse. Expressen 2007-09-08.

2007 d
Bisarra slutsatser om hedersvåld. Upsala Nya Tidning 2007-12-02.

2009 a
Kundanpassning i en vilsen tid. Upsala Nya Tidning 2009-05-13

2009 b
Människan behöver mysterium. Upsala Nya Tidning 2009-12-08

2010 a
De ska hyllas för sin frihetskamp. Upsala Nya Tidning 2010-04-20

2010 b
Religionens radikala kraft. Upsala Nya Tidning 2010-08-25

2017
Rätten till en fredad plats. Upsala Nya Tidning 2017-09-16

2020
Kommer pandemin att föra oss samman eller öka klyftorna ytterligare? Dagens Nyheter 2020-06-18

2021 

Vårt själsliv kan varken mätas eller räknas. Upsala Nya Tidning 2021-04-18

Näthat är också en fråga om andlig omognad. Dagens Nyheter 2021-04-22.

Stockholmsdebatten visar en längtan utan riktning. Dagens Nyheter 2021-10-19.

2022

I kvigans ögon ser jag evigheten. Upsala Nya Tidning 2022-07-26.

Valrörelsen saknade svar på de stora frågorna. Upsala Nya Tidning 2022-09-11.