Foto: Gustaf Hellsing

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i.

Tidens Tecken är en publikation som ges ut av Svenska kyrkan. Skribenter med olika bakgrund och perspektiv reflekterar i varje nummer kring ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet. 

Två nya nummer av Tidens teckens finns ute nu: 

 

Nummer 8, Fred - till varje pris?

Kan pacifismen överleva annat än i fredstid? Kan den kristna etiken? Och i så fall: I vilka former? Är försoning alltid möjlig eller ens önskvärd? Vad kan vi lära av fredsrörelsens historia och pionjärer?

I Fred - till varje pris? närmar sig författarna ur olika infallsvinklar krigets etiska, teologiska och politiska utmaningar. 

I detta nummer av Tidens tecken medverkar Annika Spalde, författare, fredsaktivist och diakon i Svenska kyrkan, Jenny Ehnberg, teologie doktor i etik och forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Ulrika Fritzon, präst i svenska kyrkan och teologie doktor i religionsfilosofi, KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Ulrika Knutson, journalist och kulturskribent, Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella relationerprofessor vid Enskilda högskolan i Stockholm.

Här kan du gratis ladda ner tre kapitel ur detta nummer:

Mikael Kurkiala - Öppning 

KG Hammar - En essä om fredsbygge i en orolig tid

Ulrika Knutson - Det är aldrig för tidigt för frihet

 

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Följ länkarna i listan nedan för att komma till respektive nummer. Beställ nummer 8 av Tidens tecken här.

 

Nummer 9, Du stumma nya värld (specialnummer).
 

Det moderna samhällets paradox är att vår strävan efter att kontrollera livet står i direkt motsättning till vår förmåga att finna det meningsfullt. Världen förlorar sin resonans. Denna ”stumma nya värld” utforskas i detta specialnummer av Tidens tecken.

Medverkande författare är den första årskursen av Svenska kyrkans skribentskola: Ellen Teir, fil. kand. i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet, Emmy Stiernblad, fil. kand. i kulturgeografi vid Umeå universitet, Fanny Willman, teolog och religionsvetare vid Uppsala universitet, August Hermansson, nationalekonom och ledamot i kyrkomötet, Lina Granbacka, freds- och utvecklingsstudent vid Uppsala universitet, Melker Millton, fil. kand. i statsvetenskap samt teologistudent vid Göteborgs universitet, Hanna Soldal, etnobotaniker och opinionsbildningsansvarig vid Act Svenska kyrkan. 

Här kan du gratis ladda ner tre kapitel ur detta nummer:

Hagman och Kurkiala - Öppning 

Emmy Stiernblad - Att sörja det som inte hände

Fanny Willman - Om det enskilda fallet

 

Beställ tryckt utgåva


Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Följ länkarna i listan nedan för att komma till respektive nummer. Beställ nummer 9 av Tidens tecken här.

 

 

Några av de medverkande författarna av Tidens teckens specialnummer vid förlaget Artos monter på Bokmässan i Göteborg 2023. Från vänster: Hanna Soldal, August Hermansson, Lina Granbacka och Emmy Stiernblad.