Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i.

Se samtal om DEN ENSAMMA MÄNNISKANS TIDSÅLDER, från Forskartorget på Bokmässan 2021 i Göteborg.

Med Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och redaktör för Tidens tecken, Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, Teologiska högskolan Stockholm och Kerstin Dillmar, präst, författare och kaplan på Sigtunastiftelse  

Tidens Tecken är en publikation som ges ut av Svenska kyrkan med ett nummer per år. Skribenter med olika bakgrund och perspektiv reflekterar i varje nummer kring ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet. 

Nummer 6, Den ensamma människans tidsålder, ute nu 

I Den ensamma människans tidsålder reflekterar författarna kring växande ensamhet i den tidsålder som kallas människans. Men den pandemi som har fördjupat klyftorna mellan oss kan kanske också bidra till en större medvetenhet om behovet av sammanhang och gemenskap med varandra och med vår planet.

 I numret medverkar Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, präst i Svenska kyrkan och verksam vid Teologiska högskolan i Stockholm; Kerstin Dillmar, präst i Uppsala Domkyrka och kaplan på Sigtunastiftelsen; Natalie Lantz, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet samt översättare av modern hebreisk skönlitteratur; Ylva Eggehorn, flerfaldigt prisbelönt författare och poet; Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet; Peter Öberg, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle; Frida Mannerfelt, präst och doktorand i praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm; Bo Kristian Holm, professor i dogmatik vid Aarhus Universitet i Danmark.

 Här kan du gratis ladda ned tre kapitel ur detta nummer:

Mikael Kurkiala - Öppning 

Petra Carlsson - Den ensamma människans tidsålder eller Mot en ömsesidighetens teologi

Ylva Eggehorn- Pantbanken 

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Följ länkarna i listan nedan för att komma till respektive nummer. Beställ nummer 6 av Tidens tecken här.