Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i.

Tidens Tecken är en publikation som ges ut av Svenska kyrkan med ett nummer per år. Skribenter med olika bakgrund och perspektiv reflekterar i varje nummer kring ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet. 

Tidens Tecken NR 5, ”Sanning och konsekvens”

Titeln på det senaste numret, som kom ut i september 2020, är Sanning och konsekvens. Här kretsar texterna kring sanningsbegreppets förändrade villkor i en tid av växande demokratiskt underskott, ”filterbubblor”, pandemier och hotande klimatkollaps.

I numret medverkar Patrik Hagman, teolog och författare vid Åbo Akademi; Michael Nausner, professor i systematisk teologi; Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog och fri forskare; Sinikka Neuhaus, lektor i utbildningsvetenskap och utbildningschef på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet; Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria och forskare i historiedidaktik vid Mittuniversitetet och Ulf Mellström, professor i genusvetenskap och sociologi vid Karlstads universitet.

Här kan du gratis ladda ned tre olika kapitel ur detta nummer. 

Mikael Kurkiala – Öppning

Patrik Hagman - Sanna kan vi bara vara tillsammans

Per Johansson - Perspektiv på sanning

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Följ länkarna i listan nedan för att komma tll respektive nummer.

Mikael Kurkiala

Mikael Kurkiala

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Docent i kulturantropologi, forskare