Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i.

Se samtal utifrån senaste numret av Tidens tecken med temat DÖDENS ÅTERKOMST, från Se Människan-scenen på Bokmässan 2022 i Göteborg.

Se samtal utifrån senaste numret av Tidens tecken med temat DÖDENS ÅTERKOMST på Forskartorget på Bokmässan 2022.

Tidens Tecken är en publikation som ges ut av Svenska kyrkan med ett nummer per år. Skribenter med olika bakgrund och perspektiv reflekterar i varje nummer kring ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet. 

Nummer 7, Dödens återkomst

I Dödens återkomst utforskar författarna ur olika infallsvinklar döden som den samtidigt mest personliga och mest universella aspekten av människolivet.I det moderna samhället har döden individualiserats, professionaliserats, kommersialiserats eller förtigits. Men i en värld härjad av pandemier och krig gör sig döden påmind som en kollektiv angelägenhet. Samtidigt verkar vi ha förlorat många av de existentiella resurser vi hade behövt just nu – sorgeritualerna, de bärande berättelserna och andra epokers och kulturers ”konst att dö”.

I detta nummer av Tidens tecken medverkar Markus Hagberg, kyrkoherde i Skara stift och författare, Maria Küchen, författare och kulturskribent, Lars Björklund, präst, författare och föreläsare, Camilla Lif, kyrkoherde i Katarina församling och författare, Lyra Ekström Lindbäck, författare, litteraturkritiker och doktorand i filosofi, Kristina Helgesson Kjellin, docent i kulturantropologi och forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning, Andreas Sandberg, kulturgeograf och forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Lena Sjöberg, diakon med en masterexamen i kyrko- och missionsstudier samt Philip de Croy, thanatolog, doktorand i systematisk teologi och författare.

Här kan du gratis ladda ner tre kapitel ur detta nummer:

Mikael Kurkiala - Öppning 

Lars Björklund - Döden är gömd bland de levande

Camilla Lif - Requiem över en hemkänsla

 

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Följ länkarna i listan nedan för att komma till respektive nummer. Beställ nummer 7 av Tidens tecken här.