Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.

I kyrkans trosbekännelse bekänner vi tron på Gud som ”skapare av himmel och jord”. För Svenska kyrkan är frågor om natur, klimat och rättvisa viktiga. Kyrkomötet 2019 beslutade därför att lyfta frågan om klimat och naturens rättigheter inom ramen för ett program i kyrkan som heter Lärande och undervisning. I det arbetet har tre dokument tagits fram som är tänkta att fungera som kunskapsunderlag och stöd för samtal i församlingar och andra sammanhang. Du hittar dem längre ner på sidan.

Vi måste värna skapelsen som vi är en del av

Tanken på skapelsens enhet och samhörighet är en grundbult i kristen tro. Människan är en del av Guds skapelse och har till uppgift att leva i samklang med djur, natur och klimat. Samtidigt vet vi att naturen genom hela historien har utnyttjats och skövlats av just människan. Vår tids klimatkris har föregåtts av århundradens krig, exploatering och miljöförstöring.  

I klimatkrisens tid är det alldeles tydligt att människan måste förändra sitt förhållningssätt till den skapelse som hon är en del av och har uppdraget att värna. Det gäller praktiskt och politiskt, men också idémässigt. Här har kristen teologin mycket att bidra med. Ekologisk teologi och urfolksteologi är några källor till nytänkande. Ett annat spår är resonemangen om naturens rättigheter.

Material för reflektion och diskussion

Här kan du ladda ner materialet Naturens rättigheter: