Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Första hjälpen vid sorg - teckenspråk

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer. Förklaras här i en teckenspråkstolkad film.

Tillbaka till Första hjälpen vid sorg

Första hjälpen vid sorg