Flicka ber i kyrka och bär traditionella samekläder
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Bön och gudstjänstmaterial

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Herre, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa. Amen

Förenta Nationernas bön

I den världsvida kyrkan ber och firar vi gudstjänst tillsammans för människan och skapelsen. Genom Sveriges kristna råd ingår Svenska kyrkan i flera ekumeniska initiativ för hållbar utveckling:

Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkorna gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. Veckan firas varje år i november sedan år 2005 och 2020 infaller Kyrkornas globala vecka 15–22 november.
Läs om Kyrkornas globala vecka på skr.org.

Skapelsetid (eng. Seasons of Creation) är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Perioden för Skapelsetid är främst 1 september till andra söndagen i oktober, men kan också användas under hela kyrkoåret.
Läs om Skapelsetid på skr.org.

Diakoni är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett samhälle som präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen, och som är socialt, ekonomiskt, ekologiskt och andligt hållbart. Det ekumeniska Diakonifokus 2020 och 2021 är ensamhet.
Läs om Diakonifokus på skr.org.

Planetens förstörelse, Andens kraft, Ljusets hopp

Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Skapelsen och vårt ansvar får fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt.