Närbild på den första snön på en odlad mark.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Klimat och miljö

Frågorna skapar både engagemang och ångest men också ett andligt uppvaknande. Klimat- och miljöfrågor diskuteras på Svenska kyrkans scen Se människan på bokmässan.

Samtal från Se människan scenen på 2021 års bokmässa

Maja Lunde

Maja Lundes roman kretsar kring temat om människans negativa inverkan på naturen, och om världens sista riktiga vildhästar. Eva kämpar för att kunna bo kvar på sin gård i Norge tillsammans med dottern Isa, samtidigt som världen runt omkring dem håller på att sönderfalla. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Tomas Bannerhed

En av våra stora naturskildrare skildrar en vanlig dag i vårsprickningen, från taltrastens första strofer i ottan till morkullans skugglika flykt i skymningen. På sin vandring finner han en myriad av fåglar, växter och människoöden, en naturens mångfald. Samtidigt blir människans intrång ibland väldigt påträngande. Tomas Bannerhed samtalar med Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Magnus Linton

Hur ska vi leva för att minska klimatkrisens effekter och undvika total klimatkollaps? Bör vi sträva efter en större eller mindre befolkning? Och hur mycket naturresurser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår livstid? Magnus Linton i ett samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kontraktsprost för Östermalms kontrakt, Stockholm.

Henrik Ekman

Henrik Ekman har bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem som dykt upp har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya uppstått. Mer komplexa och globala, svårare att lösa. Världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Klimatet har blivit vår tids ödesfråga. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Andri Snaer Magnason

Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Det är förändringar som påverkar allt liv på jorden. Här målas upp en bild av vår historia, nutid och framtid, en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är långt borta. Hör ett samtal mellan Andri Snaer Magnason och Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.
Samtalet sker på engelska.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Stefan Edman

Rakt på sak, kraftfullt och inspirerande, berättar Stefan Edman om hur vi kommer bort från den förlamande pessimismen i klimatfrågan. Här vänds fokus till de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Samtalsledare är Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

 

 

Sara Öhrvall 

De beslut vi fattar idag kommer att forma vår framtid. Frågan är vad som blir det nya normala? Vad är vi villiga att göra för att undvika vårt biologiska öde? Hur smarta, starka, snygga och snabba vill vi bli? Sara Öhrvall i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

 

Magnus Carlson och Johanna Stål

Sångaren Magnus Carlson är engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med Johanna Stål, chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino, har han skrivit en bok om klimatpsykologi, hållbarhet och ekonomi. Här ges inga pekpinnar eller skuldbelägganden, desto fler tips och förebilder. Hör dem båda i ett samtal med Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

 

Se människan scen i Göteborg 2018 och 2019

Björn Wiman

Under stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle. Björn Wiman talar med KG Hammar. 

Mats Strandberg 

Mats Strandberg samtalar med Elisabet Pettersson om Slutet, hans första ungdomsroman sedan Engelsforstrilogin. En preapokalyptisk berättelse om två ensamma unga människor i en värld som lever på lånad tid.

Andrea Lundgren 

Hur påverkar naturen människan och sökandet efter hennes inre djur? I Andrea Lundgrens novellsamling Nordisk fauna skildras människors vardag och deras längtan efter förvandling och befrielse i relation till en mytologisering av djur och skog. I samtal med Henrik Grape. 

Jeanette Varberg 

De stora folkvandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien och fått stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att människan alltid har vandrat är en av de viktigaste historiska lärdomarna. Jeanette Varberg i ett samtal med Anders Wejryd. 
Samtal på danska och skandinaviska.