Närbild på den första snön på en odlad mark.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Klimat och miljö

Frågorna skapar både engagemang och ångest men också ett andligt uppvaknande. Klimat- och miljöfrågor diskuteras på Svenska kyrkans scen Se människan på bokmässan.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2023

Jens Assur

Fotograf Jens Assur ger en fantastisk och mångfacetterad bild av vad som sker med människan när hon går i närkamp med det vilda. I centrum står hans egen familj, som för sju år sedan lämnade Stockholm och flyttade till Jämtland. Det handlar om naturens mäktighet och vår egen litenhet, men också mer handfasta frågor som privatisering, allemansrätt och exploatering i vildmarksturismens spår. Jens Assur i samtal med Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

 

Seminarium 35 minuter: Klimatkris och hållbara beslut – Svenska kyrkans ansvar och inställning 

Klimatförändringarna påverkar oss människor orättvist och de som redan lever i utsatta situationer drabbas ofta först och värst. Hur ska den kristna gemenskapen hantera de existentiella frågor som väcks när klimatkrisen slår olika hårt mot olika grupper? Stora delar av den bio-diversitet som behöver skyddas finns inom områden där urfolk lever. Urfolk spelar en viktig roll för skyddet av bio-diversiteten. Hur värnas solidaritet och jämlikhet i en krisdrabbad värld, när sinsemellan lika viktiga frågor prioriteras olika? Medverkar gör Samuel Hall, Henrik Grape och Julia Rensberg. Moderator Michael Nausner. 

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2022

Greta Thunberg och Sara-Elvira Kuhmunen

Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till klimatförändringarna, liksom vad som behöver göras för att bromsa den globala uppvärmningen. Så varför händer inte mer, vad är det som brister i människans roll till skapelsen? Vilka är de viktigaste klimatfrågorna för Sverige just nu och hur ska Sápmis speciella förutsättningar förvaltas? Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras, men vad innebär det egentligen i praktiken?

Ett samtal mellan klimataktivist Greta Thunberg och Sáminuorras förbundsordförande Sara-Elvira Kuhmunen, under ledning av Amanda Björksell, Ageravolontär & representant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) vid FN:s miljö- och klimatkonferenser.

Alexandre Antonelli

Hotet mot planetens biologiska mångfald är ett minst lika stort problem som klimatförändringarna. Med ovanliga exempel från naturen och personliga erfarenheter av att upptäckta nya arter sätter Alexandre Antonelli, forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, fokus på värdet av biologisk mångfald och hur vi kan skydda den. Alexandre Antonelli i samtal med Henrik Grape, präst och Senior rådgivare i klimatfrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Natur & Kultur

Johan Rockström

Nio processer styr tillståndet på vår planet – och alla är överansträngda. För att säkerställa färskvatten, klimatet och den biologiska mångfalden för framtida generationer behövs kunskap. Jorden – vår planets historia och framtid är en forskningsexposé som i sig utgör en omvälvande resa. Boken är skriven tillsammans med Owen Gaffney och ligger till grund för dokumentären Breaking Boundaries – The Science of Our Planet. Johan Rockström i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Natur & Kultur

Fredrik Ivarsson

Morgonmeditation. Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga
Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Med trons hjälp går det att möta klimatkrisen med hopp och handlingskraft. Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varberg, utgår från sin och Annika Spaldes klimatbok Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga i sin morgonmeditation.

Medarrangör Argument förlag

Lisa Röstlund

De sista riktiga skogarna försvinner, varnar forskare. Vi har aldrig haft så mycket skog som nu, menar skogsbolag och andra forskare. Mitt i brinnande klimatkris finns en djup oenighet om hur skogen på bästa sätt ska kunna både användas och bevaras. En granskning av en av vår tids ödesfrågor, med ett debattklimat fyllt av tystnadskultur, rädsla och hot. Lisa Röstlund i samtal med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Göteborgs stift.

Isabella Lövin

Varför det fortfarande är så svårt att enas om det mest grundläggande: överlevnaden för livet på planeten. Varför är inte alla engagerade i det som är vår tids viktigaste fråga? Och hur ändrar vi på det? Efter mer än ett decennium på högsta politiska nivå lämnade Isabella Lövin sina poster. Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de utmaningar vi står inför. Isabella Lövin i samtal med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Göteborgs stift.

Eva Ström

Eva Ströms dikter från pandemiåren tar avstamp under träden, under lönnarna, kastanjerna, lindarna, popplarna, ekarna, valnötsträden, tallarna, granarna, robiniorna, bokarna, alarna och under den första asken. De talar om nuets plågor men också om uråldriga myter, helgon och himlakroppar. I sin senaste diktsamling ser författaren på tillvaron med drömmens gränslöshet, med ursinne, extas och humor. Eva Ström i samtal med Lena Sjöstrand, teologie doktor och präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

Jonas Gren

Morgonmeditation. Kromosomparken 
Efter flera kritikerrosade diktsamlingar romandebuterar Jonas Gren med Kromosomparken. Det handlar om systrarna Ella och Vera, om spindlar som kyler ner atmosfären och om det fortsatta livet på planeten. Boken kan beskrivas som en klimatroman, på så vis att uppvärmningen av jorden är en premiss för berättelsen, men ännu mer är det en roman om människor och deras stundom irrationella levnadsbana. Poeten Jonas Gren tar avstamp i Kromosomparken i sin morgonmeditation.

Medarrangör Weyler förlag

Peter Turkson, Vatikanens främsta talesperson i klimatfrågor och James Bhagwan, generalsekreterare Pacific Christian Council, under ledning av Antje Jackelén

En fråga på liv och död – klimatkrisen ställer ekumeniken på sin spets*
Om vattennivåerna fortsätter stiga kan Fiji försvinna i havet, i Ghana riskerar temperaturhöjningarna att leda till torka och i Sverige kan färskvattnet ta slut på Gotland. Så hur ska den kristna gemenskapen hantera de existentiella frågor som väcks när klimatkrisen slår olika hårt mot olika grupper. Hur värnas solidariteten och jämlikheten i en krisdrabbad värld, när sinsemellan lika viktiga frågor prioriteras olika. Och vad spelar klimatdiskussionen för roll i det ekumeniska arbetet? Ett samtal med kardinal Peter Turkson, Vatikanens främsta talesperson i klimatfrågor och James Bhagwan, generalsekreterare Pacific Christian Council, under ledning av Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.

Samtalet förs på engelska.

Annika Spalde

Morgonmeditation. Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga
Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Med trons hjälp går det att möta klimatkrisen med hopp och handlingskraft. Diakon Annika Spalde utgår från sin och Fredrik Ivarssons klimatbok Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga i sin morgonmeditation.

Medarrangör Argument förlag

Maria Turtschaninoff

Morgonmeditation. Arvejord
Ett logiskt inslag i debatten om klimatkrisen är naturens perspektiv. Men hur kan vi med ord fånga det som ligger bortom det mänskliga? Och vilka delar av varat är gemensamma för människan och naturen? Arvejord är en förtrollande episodroman om människoöden i en liten österbottnisk by, där skogen är både en vildmark att tämja, en visthusbod, en tillflyktsort och ett uttryck för folksjälen. Maria Turtschaninoff funderar i sin morgonmeditation över teman från sin senaste roman Arvejord.

Medarrangör Förlaget

Samtal från Se människan-scenen på 2021 års bokmässa

Maja Lunde

Maja Lundes roman kretsar kring temat om människans negativa inverkan på naturen, och om världens sista riktiga vildhästar. Eva kämpar för att kunna bo kvar på sin gård i Norge tillsammans med dottern Isa, samtidigt som världen runt omkring dem håller på att sönderfalla. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Tomas Bannerhed

En av våra stora naturskildrare skildrar en vanlig dag i vårsprickningen, från taltrastens första strofer i ottan till morkullans skugglika flykt i skymningen. På sin vandring finner han en myriad av fåglar, växter och människoöden, en naturens mångfald. Samtidigt blir människans intrång ibland väldigt påträngande. Tomas Bannerhed samtalar med Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Magnus Linton

Hur ska vi leva för att minska klimatkrisens effekter och undvika total klimatkollaps? Bör vi sträva efter en större eller mindre befolkning? Och hur mycket naturresurser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår livstid? Magnus Linton i ett samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kontraktsprost för Östermalms kontrakt, Stockholm.

Henrik Ekman

Henrik Ekman har bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem som dykt upp har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya uppstått. Mer komplexa och globala, svårare att lösa. Världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Klimatet har blivit vår tids ödesfråga. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Andri Snaer Magnason

Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Det är förändringar som påverkar allt liv på jorden. Här målas upp en bild av vår historia, nutid och framtid, en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är långt borta. Hör ett samtal mellan Andri Snaer Magnason och Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.
Samtalet sker på engelska.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Stefan Edman

Rakt på sak, kraftfullt och inspirerande, berättar Stefan Edman om hur vi kommer bort från den förlamande pessimismen i klimatfrågan. Här vänds fokus till de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Samtalsledare är Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

 

 

Sara Öhrvall 

De beslut vi fattar idag kommer att forma vår framtid. Frågan är vad som blir det nya normala? Vad är vi villiga att göra för att undvika vårt biologiska öde? Hur smarta, starka, snygga och snabba vill vi bli? Sara Öhrvall i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

 

Magnus Carlson och Johanna Stål

Sångaren Magnus Carlson är engagerad i miljöfrågor. Tillsammans med Johanna Stål, chefredaktör för hållbarhetsmagasinet Camino, har han skrivit en bok om klimatpsykologi, hållbarhet och ekonomi. Här ges inga pekpinnar eller skuldbelägganden, desto fler tips och förebilder. Hör dem båda i ett samtal med Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

 

Se människan scen i Göteborg 2018 och 2019

Björn Wiman

Under stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle. Björn Wiman talar med KG Hammar. 

Mats Strandberg 

Mats Strandberg samtalar med Elisabet Pettersson om Slutet, hans första ungdomsroman sedan Engelsforstrilogin. En preapokalyptisk berättelse om två ensamma unga människor i en värld som lever på lånad tid.

Andrea Lundgren 

Hur påverkar naturen människan och sökandet efter hennes inre djur? I Andrea Lundgrens novellsamling Nordisk fauna skildras människors vardag och deras längtan efter förvandling och befrielse i relation till en mytologisering av djur och skog. I samtal med Henrik Grape. 

Jeanette Varberg 

De stora folkvandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien och fått stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att människan alltid har vandrat är en av de viktigaste historiska lärdomarna. Jeanette Varberg i ett samtal med Anders Wejryd. 
Samtal på danska och skandinaviska.