Ett antal tända stearinljus
Foto: Johannes Frandsen

Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv

Hiv är ett globalt, strukturellt problem och i det här biskopsbrevet adresseras frågan ur kyrkliga och teologiska perspektiv.

Detta brev vänder sig till Svenska kyrkans medlemmar och medarbetare och till alla som arbetar för ett gott samhälle där alla människors värde respekteras. Det vänder sig särskilt till dem som bär ansvar i samhället: i vårt eget land, i andra länder och i det internationella samarbetet. I den offentliga sektorn tilltalas de som ansvarar för vård eller humanitärt bistånd och i den privata sektorn de som företräder läkemedelsindustrin. Brevet riktar sig också till församlingar och kyrkoledare i världens kyrkor.

Brevets upplägg

Biskopsbrevet har tre delar. I den första ges en bild av hur hivsituationen ter sig idag. Det pekar på att hiv är ett strukturellt problem som särskilt hårt drabbar redan utsatta grupper, lyfter fram värderingsfrågorna som globalt problem, och pekar på kyrkans roll. I den andra delen belyses de teologiska och etiska utgångspunkter som ligger till grund för biskoparnas bedömning av situationen och tar fasta på den erfarenhet av hiv som finns i kyrkans själavård. I den tredje delen presenteras slutsatser och rekommendationer.

Läs biskopsbrevet om hiv

Ta del av biskopsbrevet på flera sätt: