Någon vilar händerna på en käpp.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ett biskopsbrev om diakoni

I det här biskopsbrevet belyses särskilt diakoni, både som kompetensområde och som ett självklart uttryck för kristen tro.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Diakoni är ett uttryck för medmänsklig omsorg och kärlek, vilket är centralt inom kristen tro. 

Brevet vänder sig främst till kyrkoråd, kyrkoherdar, diakoner och andra medarbetare inom kyrkan. Syftet är dels att ge en bakgrund till Svenska kyrkans diakoni, dels att tydliggöra diakonins mål och visioner.

Läs biskopsbrevet om diakoni

Ta del av biskopsbrevet på flera sätt:

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.