Två händer håller i en käpp

Ett biskopsbrev om diakoni

I det här biskopsbrevet belyses särskilt diakoni, både som kompetensområde och som ett självklart uttryck för kristen tro.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Diakoni är ett uttryck för medmänsklig omsorg och kärlek, vilket är centralt inom kristen tro. 

Brevet vänder sig främst till kyrkoråd, kyrkoherdar, diakoner och andra medarbetare inom kyrkan. Syftet är dels att ge en bakgrund till Svenska kyrkans diakoni, dels att tydligöra diakonins mål och visioner.

Läs biskopsbrevet om diakoni

Ta del av biskopsbrevet på flera sätt: