Jord format till kors och blommor på en vit kista.
Foto: Alex&Martin

Biskopsbrev om begravningen

Biskopsmötet vill stimulera till mer reflektion kring våra sätt att handla i samband med dödsfall och begravning och hur alla de som på olika sätt är delaktiga kan förhålla sig.

Detta brev riktar sig till alla som finns med i samband med en begravning: begravningsbyråer, kyrkvaktmästare, kyrkomusiker, expeditionspersonal, präster, diakoner med flera.