Prata med oss

Till innehållet

Kyrkans stöd inom vård, försvar och utbildning

Svenska kyrkan finns inom vård, försvarsmakt, kriminalvård och universitetsvärld för att ge dig stöd och hjälp.


Sjukhuskyrkan finns nära dig

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Vänd dig hit om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Vi finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra. Samtalen utgår alltid ifrån vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ eftersom sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan.

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och vänder sig till dig som är patient, anhörig eller anställd. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Inom sjukhuskyrkan arbetar olika kristna kyrkor tillsammans.

På Sjukhuskyrkans webbplats hittar du kontaktuppgifter till Sveriges 73 sjukhuskyrkor

Stöd genom samtal för dig som arbetar inom försvaret

Om du arbetar inom Försvarsmakten kan du få stöd genom samtal inför svåra uppdrag eller om du varit med om omskakande situationer. Den fältpastor du möter i samtalet lyssnar och hjälper dig reflektera kring etiska och moraliska frågeställningar, om du vill det. Man brukar kalla den här typen av samtal för militär själavård.

Även om fältpastorerna är medarbetare inom Svenska kyrkan sträcker sig den militära själavården över religionsgränserna. Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion får hjälp med den kontakten.

På Försvarsmaktens webbplats hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om militär själavård

Fängelsepräster möter dig som är intagen eller anställd

Är du intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med? Då kan du vända dig till en fängelsepräst. Som din samtalspartner lyssnar fängelseprästen och möter dig i de frågor du behöver få samtala om. De ordnar även gudstjänster och mindre samtalsgrupper, medverkar i behandlingsprogram och finns med som stöd på andra sätt på landets häkten och anstalter. 

Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion får hjälp med den kontakten.

Läs mer om själavården inom kriminalvården

Alla är välkomna till universitetskyrkan

Är du student eller medarbetare vid universitet eller högskola? Då kan du vända dig till universitetskyrkan med dina frågor och funderingar. Där finns präster, pastorer eller diakoner som lyssnar och samtalen förs under tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna.

Universitetskyrkan ordnar även olika aktiviteter som gudstjänster, körer och samtalsgrupper som är öppna för alla. Svenska kyrkans studentpräster samarbetar med präster och pastorer från andra kristna kyrkor. På många högskolor är det dessutom vanligt med mångreligiösa bönerum för olika trosintriktningar.

På universitetskyrkans webbplats hittar du kontaktuppgifter och mer information