Foto: Lotta Döbling

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2021

Lars Noväng, BEHEMOT produktion, Hanna Hallgren, Linnea Axelsson, Isabelle Lundgren och Göteborgs internationella orgelakademi är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

Stipendierna fördelas på fem områden: musik, film, litteratur, scenkonst och bildkonst. Varje område får 100 000 kronor. Ett projekt får i år dela på stipendiesumman inom området litteratur.

Totalt inkom i år 477 ansökningar.

Läs om Svenska kyrkans kulturstipendier.

Stipendiater 2021

Om stipendiaterna och deras projekt

LITTERATUR                            

Hanna Hallgren  - Hallelujaflickorna

Stipendiemotivering                              

Hanna Hallgren tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2021 för att skriva romanen Hallelujaflickorna - del två av tre i ett större arbete där Hallgren i poesins, självbiografins, den historiska fiktionens och forskningsskriftens former, går nära och undersöker det egna livets relation till tron och uppväxten i Frälsningsarmén, såväl som rörelsens komplexa historia ur ett köns-, klass- och hbtqi-historiskt perspektiv.

Hbtqi-personers rätt att tillhöra en kristen gemenskap har inte alltid varit och är i vissa kyrkliga sammanhang fortfarande inte någon självklarhet. Med ett kvinnligt persongalleri ur rörelsens historia från 1880- till 2000-tal vill Hallgren i sin roman levandegöra den tro, det hopp och liv som funnits och finns även hos historiens undanträngda och marginaliserade röster.

Information

Hanna Hallgren är född och uppvuxen i Skillingaryd i Småland. Hon debuterade som poet 2001 med diktsamlingen Ett folk av händer, och har därefter gett ut en rad lovordade diktsamlingar som efterlämnat starka avtryck i Sveriges poesilandskap. Den nyutkomna Ensamhetsträning med Majken Johansson är en poetisk och självbiografisk hybridbok och inledningen till arbetet om Frälsningsarmén. 2008 disputerade hon som genusforskare med avhandlingen När lesbiska blev kvinnor. 2016 - 2018 var hon professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och hon är för närvarande verksam som docent i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.   

------------------------------

Linnea Axelsson - Om försoning

Stipendiemotivering

Linnea Axelsson tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2021 för att i ett skönlitterärt verk gestalta och utforska samernas alldeles särskilda förhållande till den existentiellt allmängiltiga frågan om huruvida människan, samtidigt som hon befinner sig i en personlig kris har en inre förberedelse för förlåtelse. I sitt diktepos Ædnan visade Linnea Axelsson häromåret prov på stor lyrisk lyhördhet, när hon med röster från några samiska familjer tecknade en berättelse om svensk kolonialhistoria. Författarens övertygelse är att ett slags försoningens stoff finns i människans konstitution, men hon ställer sig också frågor som: Är det alltid önskvärt att acceptera och gå vidare? Och hur ska det gå till, när det förlorade – kulturen, språket, naturen – tar så stor plats, och så länge sår efter påtvingade strukturer ännu svider och hierarkier härskar?  

Information

Linnea Axelsson är en poet och författare bosatt i Bergshamra norr om Stockholm och med rötter i Bårjås/Porjus i Norrbotten. Hon debuterade med romanen Tvillingsmycket 2010 och hennes diktepos Ædnan från 2018 belönades med Augustpriset. Hon är också utbildad i konstvetenskap vid Umeå universitet. Från oktober 2020 till mars 2021 innehade hon tillsammans med fem andra författare från Sverige och Sydafrika ett hemmaresidens via Göteborgs Litteraturhus i projektet ”Hear my Voice”, med temat minoritetsspråk. 

BILDKONST

Lars Noväng - Ars Moriendi

Stipendiemotivering

Lars Noväng tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2021 för det konceptuella verket Ars Moriendi, där målsättningen är att i samarbete med Svenska kyrkan etablera en begravningsbyrå för kulturella artefakter. Det är ett processkonstverk med syfte att utveckla värdiga och effektiva former för att kunna ta avsked av artefakter, tanke- och handlingsmönster som spelat ut sin roll. Förutom att skapa möten kring konsten att dö, och inspirera till modet att låta det invanda ge plats för det ovissa, ska projektet ytterst bidra till att ”skänka samhällets alltmer zombieartade strukturer den dödlighet som är själva nyckeln till evolution och liv på riktigt.”

Ars Moriendi liknar den traditionella begravningsbyrån, men med specifikt syfte att hjälpa till att ta adjö av vissa föreställningar. Projektet visar på en förmåga att, som i tidigare projekt, skapa en spegel för och synliggöra strukturer och institutioner som vi tar för självklara, och därmed få oss att tänka i befriande nya och utvidgande banor.

Information

Lars Noväng är en självlärd konstnär med en omfattande verksamhet sedan början av 2000-talet. Han har konsekvent och långsiktigt utvecklat sina konceptuella konstnärliga idéer och sin metodik. Ett exempel är, det kontinuerligt pågående projektet Frihetsförmedlingen, som tillkom 2014 i samarbete med konstnären John Huntington. Frihetsförmedlingen är Sveriges enda självorganiserade myndighet, med uppgift att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem i lönearbete och ekonomism. Den liknar till förväxling andra statliga myndigheter – som arbetsförmedlingen – men i stället för att sätta den sökande i sysselsättning vill förmedlingen hjälpa individen att skapa ett inre rum av mentala handlingsmöjligheter.

MUSIK

Göteborgs internationella orgelakademi - Lilla Orgelakademien

Stipendiemotivering

Föreningen Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA) i samverkan med Älvsborgs församlings musikskola tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för sitt långsiktiga arbete med att entusiasmera barn och unga att prova på att spela orgel och få uppleva dess relevans idag. Genom olika aktiviteter som orgelläger, orgelsafari och byggandet av en DO-orgel (en orgelbyggsats med 400 delar med både pipor, bälgar och mekanik) skapas stimulerande aktiviteter som gynnar barnens musicerande och som samtidigt skapar nödvändig återväxt och förnyelse i den svenska orgelvärlden. Orgeln är inte enbart kyrkans instrument utan i allra högsta grad ett instrument som även spelas på konserthus och inom andra musikaliska genrer runt om i världen.

SCENKONST

BEHEMOT produktion (Maja Döbling, Mille Bostedt, Bernt Karsten Sannerud)Nära gränsen

Stipendiemotivering

BEHEMOT produktion tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium inom kategorin scenkonst för sitt verk Nära gränsen. BEHEMOT produktion består av Maja Döbling (scenograf och kostymdesigner), Mille Bostedt (skådespelare och performancekonstnär) samt Bernt Karsten Sannerud (kompositör och ljuddesigner). Tillsammans utforskar de en scenkonst där publiken ges en central och aktiv roll, här i frågor om livet, döden och allt som ryms däremellan.

Nära gränsen är ett allkonstverk som tar sin utgångspunkt i äldre människors långa perspektiv på en värld i förändring. Genom att intervjua en grupp äldre personer och därefter låta uttrycksfulla dockor med insydda högtalare gestalta dem, bjuds publiken in till ett lekfullt rum där lyssnande och berättande över generationsgränserna placeras i verkets mitt. Vilka minnen finns kvar efter ett helt liv? Hur förhåller du dig till döden när den kommer allt närmare? Vilka hemligheter dör med dig?

Med stort intresse för människors egenheter och olika förutsättningar söker BEHEMOT aktivt en bredd av erfarenheter som rymmer den komplexitet ett liv bjuder. Gruppens samlade kompetenser, kraftfulla uttryck och ambition att lösa upp gränsen mellan åskådare och aktör skapar en rik möjlighet för en existentiell och formstark föreställning. Med coronapandemins isärhållande av unga och gamla i nära minne kan Nära gränsen bli del av en läkning och ett närmande som många längtat efter med utrymme för såväl eftertanke, empati och tröst.

Information

Maja Döbling tog nyligen examen i scenografi vid Stockholms Dramatiska Högskola (STDH) och har tidigare studerat vid Royal Academy of Dramatic Art och London College of Fashion. Maja har bland annat arbetat vid Uppsala Stadsteater, Regionteatern Blekinge & Kronoberg, Byteatern Kalmar Länsteater, och med olika fria grupper i Stockholm och i London.

Mille Bostedt är skådespelare och performancekonstnär med en examen från STDH. Mille har innan utbildningarna arbetat mycket med devising i olika teatergrupper och samskrivit. Hen turnerar just nu med sin egen föreställning Progressive Genitalia, en sci-fi dragshow med ickebinärt perspektiv, och har spelat bland annat i Berlin, London, Aten och Chicago.

Bernt Karsten (BK) Sannerud har en ljuddesignutbildning från STDH. BK har bland annat jobbat på Svenska Riksteatern, Norska Riksteatern, Stockholms Stadsteater och Folkteatern i Gävle. Under den senaste tiden har BK bland annat jobbat med föreställningen “Dark Minds” på Unga Riksteatern.

FILM

Isabella Lundgren - Det måste kunna gå sönder

Stipendiemotivering

Isabella Lundgren tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för utveckling av en teveserie om sorg. ”Det måste kunna gå sönder” skildrar människans relation till förgänglighet, död och förlust samt gestaltar hur vår utsatthet är vad som ytterst gör oss mänskliga. Seriens avsnitt kretsar kring sorgens olika faser, skildrat genom tre karaktärer som tvingas utmana sina föreställningar om livet och vilka de är. Manuset berättar om det mänskliga livets skörhet och hur vi kan försonas med förgängligheten.

Isabella Lundgren har sedan tidigare ett gediget erkännande för sina texter inom jazzmusiken och för sin förmåga att berätta om något större. Svenska kyrkans kulturstipendium är en uppmuntran att fortsätta utforska existentiella och filosofiska frågor även inom filmens område.

Information

Isabella Lundgren är en av Sveriges främsta jazzsångerskor och har släppt sju kritikerrosade album i Sverige och i Japan, men är också verksam som skribent och kompositör. Hon är utbildad vid New School university for jazz and contemporary music i New York och har läst teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hon har också drivit Klubb Apollo, en idésalong på jazzklubben Fasching tillsammans med förlaget Fri tanke, en plats där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Just nu går Isabella Lundgren ALMA manusutbildning.