Närbild på någon som håller fram några kylskåpsmagneter med ord som tvivel, livet, Gud, dela, tro och så vidare.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kända bibelord

Bibeln är en av de mest lästa böckerna genom tiderna och en viktig del av vår historia. Bibeln har påverkat människors kultur i årtusenden. Därför kan kunskap om bibeln hjälpa oss att förstå konsten, historien och samhället. På den här sidan kan du läsa några välkända bibelord utifrån olika teman.

Kända avsnitt

DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET

"Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Lukasevangeliet 10:27

Den gyllene regeln

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matteusevangeliet 7:12

Lilla bibeln

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Johannesevangeliet 3:16

Herrens bön

Så ska ni be: Vår Fader, du som är i himlen …
Matteusevangeliet 6:9–15

Välsignelsen

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
Fjärde Moseboken 6:22–27

Missionsbefallningen

Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonen och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och se jag är med er in till tidens slut.
Matteusevangeliet 28:16-20

Så älskade Gud världen

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Johannesevangeliet 3:16

Kända liknelser

Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att alla som kommer in ser ljuset. Lukasevangeliet 8:16

Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: Vem kan då bli räddad? Han svarade: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.
Lukasevangeliet 18:25–27

Marias lovsång

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare … 
Lukasevangeliet 1:46 -47

Kärlekens lov

… Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 
Första Korinthierbrevet 13:1-13

Kända texter ur Psaltaren

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig…
Psaltaren 23:1-6

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 
Psaltaren 36:10

Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud.
Psaltaren 42:2

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. 
Psaltaren 46:2

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.
Psaltaren 62:2

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
Psaltaren 86:11

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. 
Psaltaren 107:1

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Psaltaren 119: 105

Ordspråk som används idag

Den som gräver en grop faller själv däri, den som vältrar upp en sten får den över sig. 
Ordspråksboken 26:27

Andens frukt och gåvor

Andens smörjelse

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att frambära ett glädjebud till befrielse de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. 
Lukasevangeliet 4:18-19

Allt har sin tid

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid för att rycka upp, ….
Predikaren 3:1

Bön

Gemensam bön

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. 
Matteusevangeliet 18:20

Det kristna livet

Främsta kännetecknet

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom
Första Johannesbrevet 4:16

Döden

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”
Romarbrevet 8:38

De dödas uppståndelse

Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? 
Första Korinthierbrevet 15: 55

Frälsningen

… Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag… 
Romarbrevet 7:15

Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.
Första Timotheosbrevet 6:12

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Efesierbrevet 2:8

För mörka dagar

Det är inte ute med oss

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. 
Klagovisorna 3:22-23

Herrens dag kommer

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
Andra Petrusbrevet 3:8

Jesus

Gud blev människa

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 
Johannesevangeliet 1:1

Jesus om vem han är

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Johannesevangeliet 6: 35

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. 
Johannesevangeliet 8: 12

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 
Johannesevangeliet 10:11

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. 
Johannesevangeliet 11:25

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Johannesevangeliet 14:6

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 
Johannesevangeliet 14:1

Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.
Lukasevangeliet 7:50

Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. 
Apostlagärningarna 4:11

Kriser

Nåden räcker

Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. 
Andra Korinthierbrevet 12:9

Människovärde och människosyn

Ond och god

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 
Matteusevangeliet 7:3

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 
Matteusevangeliet 7:7

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
Matteusevangeliet 7:12

Omvändelse

Om kärleken kallnar

Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.
Uppenbarelseboken 3:20

Relationer och gemenskap

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra såsom jag har älskat er. 
Johannesevangeliet 15:12

Sök inte ert eget bästa utan andras. 
Första Korinthierbrevet 10:24

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 
Galaterbrevet 6:2

Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Romarbrevet 12:9-10

Skapelse

Den nya skapelsen

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.
Uppenbarelseboken 21:1

Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt.
Uppenbarelseboken 21: 4

Tro och tvivel

Trons pionjärer

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Hebreerbrevet 11:1

Tröst och löfte

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
Jesaja 41:10

Våld och icke-våld

Civil lydnad

Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. 
Romarbrevet 13:10

En person i vit skjorta sitter på tåget och arbetar på sin dator.

Vill du läsa fler bibelord?

På bibeln.se kan du söka efter bibelord från hela Bibeln.

Ett vasstrå sticker upp ur vattnet och reflekteras mot den stilla ytan.

Böner ur Psaltaren

Psaltaren är en av böckerna i Gamla testamentet. Den består av psalmtexter som har tröstat många människor.