Utbildning inom Svenska kyrkan

Funderar du på att utbilda dig för att arbeta i Svenska kyrkan? Eller vill du studera vid en folkhögskola med anknytning till Svenska kyrkan? Här kan du läsa mer. Vi tipsar också om var du kan studera teologi och ekumenik utomlands.

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Gå på folkhögskola

Att gå på folkhögskola kan öppna många vägar. Du kanske vill läsa in behörighet för högskola eller utveckla ett intresse eller pröva en tanke med sikte på jobb? Runt om i Sverige finns folkhögskolor med anknytning till Svenska kyrkan.

Svenska teologiska institutet

Ett studieinstitut i Jerusalem med inriktning på religionsteologi, ekumeniska relationer och möten mellan människor med olika trostillhörighet.

Person som sitter ner och skriver med en penna i ett block.

Studera teologi utomlands

Studerar du teologi, ekumenik eller religionsmöte och vill vidga dina vyer? Svenska kyrkan samarbetar med teologiska institutioner runt om i världen. Här tipsar vi om bra utbildningar som kan ge dig nya perspektiv.