Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisationer som arbetar mot sexuella övergrepp

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till ideella organisationer utanför kyrkan.

Nationell stödtelefon, Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50, öppen dygnet runt
www.kvinnofridslinjen.se 

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Telefon: 08 442 99 30
www.roks.se  

Unizon – SKR – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Telefon: 08-642 64 01
www.kvinnojour.com

Rikskriscentrum för män
Telefon: 040-34 75 84
www.rikskriscentraforman.se

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Telefon: 08- 692 07 00
www.rfsu.se

Rädda barnen
Telefon: 08-698 90 00

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
(enbart för kvinnor)
Telefon: 08-696 00 95
www.rise-sverige.se 

Brottsofferjourer
Telefon: 08-644 88 00
www.boj.se

BRIS – Barnens rätt i samhället
Telefon: 116 111 (för barn)
Telefon: 0771-50 50 50 (för vuxna)
www.bris.se

EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner
Telefon: 0737-45 41 97
www.ekho.se

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
Telefon: 08-501 629 00
www.rfsl.se

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Telefon: 08-644 03 55
www.hopp.org