Röster i fastan

Här har vi samlat några tankar som du kan bära med dig under fastan. Prova att ta med dig ett av dessa citat varje dag och se hur det kan påverka din vardag.

Röster i fastan – 1

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. – Karin Boye

Röster i fastan – 2

Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. – Eva Brunne

Röster i fastan – 3

En hungrig människa mindre betyder en broder mer. – Stig Dagerman

Röster i fastan – 4

Jesus ställer redan nu livets allvarliga fråga till oss var och en: Vad gör du av ditt liv? – Johan Dalman

Röster i fastan – 5

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. – Efesierbrevet 6:10

Röster i fastan – 6

Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu men färdas dit. – Ylva Eggehorn

Röster i fastan – 7

Sjung, min själ, låt världen höra. Lovsång även under nöd. – Johan Alfred Eklund

Röster i fastan – 8

Den kärlek som så underbar i dig, o, Jesus, tog gestalt Som gåva och som svar vill ha mig själv och allt som du mig gav. – Anders Frostenson

Röster i fastan – 9

Du bar ditt kors, din härlighet som alla himlar prisa Din makt som icke gränser vet du lade av att visa Det intet finns som inte vinns av kärleken som lider. – Erik Gustaf Geijer

Röster i fastan – 10

Den regeln har ej blivit överträdd: är Gud på jorden, vandrar han förklädd. – Hjalmar Gullberg

Röster i fastan – 11

Kärlekens hemlighet, låt mig få del av den. – Britt G Hallqvist

Röster i fastan – 12

Ser vi livet som en resa betyder det också att vi gör uppbrott. – KG Hammar

Röster i fastan –13

Det är nu, nu, du inte får släppa. Andras väg har rastplatser i solen Där de mötas. Men detta är din väg Och det är nu, nu Du inte får svika. – Dag Hammarsköld

Röster i fastan – 14

Du som gick före oss längst in i ångesten Hjälp oss att finna dig Herre i mörkret. – Olof Hartman

Röster i fastan – 15

Fastan är en prövningens tid. Då är tron inte feel-good, utan kamp mot inskränkthet, egen och andras. – Antje Jackelen

Röster i fastan – 16

Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder okets rep, be­fri­ar de förtryck­ta, kros­sar al­la ok. – Jesaja 58:6

Röster i fastan – 17

Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. – Jesus

Röster i fastan – 18

Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. – Jesus

Röster i fastan – 19

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. – Jesus

Röster i fastan – 20

Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. – Jesus

Röster i fastan – 21

Nu, säger Herren, ska ni vända er till mig med uppriktigt hjärta under fasta, gråt och klagan. – Joel 2:12

Röster i fastan – 22

Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. – 1 Korinthierbrevet 10:13

Röster i fastan – 23

Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. “Stig upp och ät,” sade han, “annars orkar du inte hela vägen.” – 1 Kungaboken 19:7

Röster i fastan – 24

När man förlåter oförrätter ska man också glömma dem. – Drottning Kristina

Röster i fastan – 25

Hjälp mig att denna fastetid förstå vad det betyder att offra något för att någon annan ska få leva. – Caroline Krook

Röster i fastan – 26

Fri är blott den som kan tjäna. – Tore Littmarck

Röster i fastan – 27

Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. – Lukasevangeliet 7:47 B

Röster i fastan – 28

Det värsta är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas likgiltighet. – Martin Luther King

Röster i fastan – 29

Fastan är aldrig ett andligt triathlonlopp. – Martin Lönnebo

Röster i fastan – 30

Låt inte mina olyckor vara för alltid. – Manasses bön 12

Röster i fastan – 31

Nu är Fastans saliga tid, som låter ångerns strålar lysa; låt oss då i gemensam iver ta emot dessa strålar. – Bysantinsk fastebön ur Oremus

Röster i fastan – 32

Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra.” – Sakarja 7:10

Röster i fastan – 33

Det finns en slags visdom i tystnad. – Tomas Sjödin

Röster i fastan – 34

Fastan handlar om att sätta fokus på Gud. – Rebecka Strålman

Röster i fastan – 35

Undvik strid, så syndar du mindre, ty en hetlevrad människa får striden att flamma upp. – Syrak

Röster i fastan – 36

Bön är först och främst väntan. – Broder Roger, Taize

Röster i fastan – 37

Vi levande spikar nedhamrade i samhället! En dag skall vi lossna från allt. – Tomas Tranströmer

Röster i fastan – 38

Bön är att leva i relation med Gud. – Johan Tyrberg

Röster i fastan – 39

Sedan jag blivit äldre har jag förstått vilket under det är när människor börjar dela med sig - och vilka nästan obegränsade möjligheter som kommer fram när man öppnar sig och delar. – Anders Wejryd

Röster i fastan – 40

De ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. – Johannesevangeliet 31:34