Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Om programmet

Programmet En värld av grannar samlar dem som arbetar med och för människor på flykt i Europa.

I Europa har det vuxit fram en polarisering, främlingsfientlighet och migrationsrädsla. Men det finns också många goda krafter som kämpar för medmänsklighet. Dessa finns inom olika trossamfund i Sverige och andra länder.  

En värld av grannar är ett interreligiöst program 

En värld av grannar är ett fyraårigt program, 2018–2022, som samlar in berättelser, erfarenheter och kunskap om hur vi kan arbeta med och för människor på flykt. I programmet vill vi utveckla och fördjupa relationerna mellan religiösa samfund och organisationer. 

Deltagarna är människor i olika åldrar, från olika kulturer, religioner och länder. En värld av grannar vill inte fokusera vare sig på likheter eller skillnader, utan på den värld vi alla lever i: hur vi tillsammans bidrar till att den blir en värld av grannar.

Därför arbetar programmet interreligiöst 

I ett arbete för fred måste vi tala med dem vi inte på förhand är överens med. Och vi måste våga låta andra samtala utifrån sina utgångspunkter.  

Ett av vår tids framträdande namn inom religionsdialogen är den dansk-israeliske rabbinen och politikern Michael Melchior. Till dem som ifrågasätter interreligiöst arbete ställer han frågan "Hur kan man säga sig vilja vara för fred – och samtidigt begränsa dialogen till dem man redan delar åsikter med?”  

Svenska kyrkan och arbetet med religionsdialog 

Tre viktiga uppgifter 

De tre viktigaste uppgifterna för En värld av grannar är att  

  1. lyfta fram dem som arbetar praktiskt med att välkomna människor på flykt 
  2. stärka möjligheten att samarbeta, dela erfarenheter och vägleda varandra 
  3. utmynna i en vision som hjälper oss att tillsammans med andra religiösa och sekulära aktörer mobilisera motståndskraft och göra oss uthålliga i att försvara människovärdet. 

I framtiden övergår programmet i nätverket A World of Neighbours

Som ett resultat av programmet har ett interreligiöst, europeiskt nätverk vuxit fram, A World of Neighbours. När programmet avslutas kommer detta nätverk stå på egna ben. Svenska kyrkan och HIAS (Hebrew Immigrant Aid Services) har lovat att stödja nätverkets ambitioner och har skrivit ett samförståndsavtal i det syftet. 

Ärkebiskop Antje Jackelén initierade programmet. Se filmen där hon talar om programmet och situationen i Europa. 

Programmets arbete sedan start

2018

Anna Hjälm, programansvarig, och Dirk Ficca, senior rådgivare till ärkebiskop Antje Jackelén, besökte praktiker som arbetar med mottagande och migration. Totalt besöktes 150 aktörer i nio europeiska länder: Polen, Tyskland, Skottland, Storbritannien, Grekland, Italien, Ungern och Polen.  

2019

Fem arbetsgrupper möttes och arbetade med varsitt tema:  

  • policy och regelverk 
  • mottagande samhällen 
  • media 
  • social sammanhållning  
  • rollen som praktiker. 
2020

Ett sjuttiotal inbjudna praktiker från olika europeiska länder, alla med erfarenhet av att engagera sig i migration, möttes i Malmö. Detta blev början på ett interreligiöst, europeiskt nätverk, A World of Neighbours, som så småningom ska kunna stå på egna ben.   

2021

Olika projekt har genomförts för att sprida kunskap och skapa engagemang för programmet, exempelvis nätverkspraktikerprogram, lärluncher, broderitävling och planering av Fasteboken 2022 som har temat bevara vår mänsklighet och där skribenter av olika tro bidrar.  

En färggrann fågelholk i form av ett hus hänger i ett träd.

En teologisk grund

Att värna utsatta människor och odla goda relationer, oavsett religiös eller etnisk bakgrund är en del av kyrkans uppdrag. Med andra ord: grannsämja och kristen tro hör ihop.