Bilden föreställer två medelålders kvinnor som samtalar.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon.

Ideellt engagemang

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet med asylsökande och nyanlända utförs av volontärer. Behoven är många och du är viktig i det arbetet.

Du kan hjälpa asylsökande och nyanlända

Det finns många sätt att stödja människor som är nya i Sverige. Behovet av frivilliga är stort och i många församlingar kan du ge av din tid genom att exempelvis finnas med i språkträning eller hjälpa till med att ge samhällsinformation och berätta om hur Sverige fungerar. Ibland kan man bidra genom att bara lyssna och ge av sin tid. 

Sök uppdrag via Volontärbyrån

Du kan också söka uppdrag genom Svenska kyrkans volontärbyrå. Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.

Sök uppdrag via Volontärbyrån.

Att ta hand om sig själv

Att stötta människor som är asylsökande eller nyanlända kan ibland vara tufft. Många bär på svåra upplevelser eller står inför svåra val i livet. Ofta lever de med en stor osäkerhet om framtiden. Det kan därför ibland kännas svårt att orka med sitt engagemang.  Vi bad diakon Christine Ahrendt, som i många år arbetat på förvaret i Kållered, om råd för att hantera etisk stress.

Det är svårt att uthärda andras vanmakt. När ens egen tilltro till rättssystemet får sig en törn kan hela tillvaron gunga.  I Svenska kyrkans verksamheter finns en stor grupp frivilliga som engagerar sig för människor på flykt. De gläder sig när det går bra, när någon får stanna eller ta hit sin familj. Ett avslag på en asylansökan kan tvärtom kännas som en knytnäve i magen.

– Först reagerar vi med bestörtning. Vi tror inte allt gått rätt till och vi vill agera, säger Christine Ahrendt.

Upprepade avslag eller ett utvisningsbeslut vi inte förstår kan få energin att rinna ur kroppen som vattnet ur en läckande hink. Vi börjar ifrågasätta rättssystemet och vår tro på den goda staten. I de asylsökandes ögon är vi dessutom representant för den stat som just grusat allt hopp för dem. Där står vi, med våra ordnade liv, och skäms.

Normal reaktion

– Vi känner ilska, besvikelse och skam. Jag skäms för att vi inte tagit emot några från flyktinglägret Moria och att vi skickar tillbaka människor till Afghanistan. Det är ju hjärtskärande! säger Christine Ahrendt.

Det finns ett begrepp för reaktionen som uppstår när ens egen moraliska kompass inte stämmer överens med omvärldens. Det kallas etisk stress eller samvetsstress och det är en normal reaktion på en svår situation.

– Den som kommer i kontakt med människor vars framtida liv hänger på asyllagstiftningen måste härbärgera den stressen. Annars orkar man inte fortsätta stå kvar, om det inte skulle gå bra, säger Christine Ahrendt.

Med ett medvetet ledarskap kan medarbetare och frivilliga få hjälp att hantera samvetsstressen, menar Christine Ahrendt. Det underlättar att ha grundläggande kunskaper om asylsystemet. Att själv kunna förstå och förklara på vilka grunder ett beslut har fattats kan hjälpa mot vanmakten. Regelbundna fortbildningar med fokus på aktuella frågeställningar kan göra människor tryggare i hur de ska agera och stärka motivationen att fortsätta.

– Att prata mycket med varandra och dela tankar och funderingar är A och O, liksom att se till att det finns tid för återhämtning. 

3 sätt att ge varandra stöd

1. Förbered
Träffa volontärer och medarbetare, ge grundläggande kunskap om asylprocessen. Berätta om erfarenheter och vanliga frågor, önskemål och problem som kan dyka upp.

2. Prata med varandra
Samla värdfamiljer, ungdomsgruppen eller volontärerna på språkcaféet och samtala om det som händer med de asylsökande. Se till att de vet vem de ska ringa om de bär på oro.

3. Pausa
Var uppmärksam på medmänniskor som tar ut sig. Uppmana dem att ta paus och komma tillbaka igen när de återhämtat sig.

Material om medmänskligt stöd

Svenska kyrkan har tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset tagit fram ett informations- och utbildningsmaterial om hur man kan hjälpa sig själv och andra. Materialet om psykosocialt stöd finns i versionerna:

  • Till dig som är ny i Sverige
  • Till dig som möter människor på flykt 
  • Till dig som engagerar dig för människor på flykt

För närvarande finns materialet på svenska, arabiska och engelska. Det används i församlingarnas arbete i Svenska kyrkan, men är fritt att använda även för andra organisationer och engagerade. Du beställer materialet i vår webbshop.