Svenska kyrkans arbete för och med EU-migranter

Allt fler EU-migranter befinner sig i Sverige. Många är romer från Rumänien eller Bulgarien. Svenska kyrkan ser alla människor som skapade till Guds avbild och med rätt till ett värdigt liv. Därför engagerar vi oss för denna grupp.

Många EU-migranter har lämnat länder i Europa som drabbats av ekonomisk kris och letar därför efter bättre möjligheter till försörjning och framtid för sig och sina familjer. Många är romer från Rumänien och Bulgarien som saknar id-handlingar, vilket innebär att de inte räknas som medborgare i det land som de kommer från. Ofta saknar de försörjningsmöjligheter, har dåliga eller inga bostäder alls. Sällan har de tillgång till sjukvård eller skolgång. De utsätts dessutom ofta för diskriminering och förtryck.

Olika typer av stöd

Stöd i Sverige

Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin, utgår oftast från de lokala församlingarna. Idag pågår hjälpverksamhet för utsatta EU-migranter i flera församlingar. Det kan handla om bostäder inomhus eller uppställningsplatser för husvagnar, skydd för utsatta kvinnor, skolgång för barn, akut hälsovård, mat för dagen eller psykosocialt stöd. Eftersom församlingar och stift ofta ingår i lokala och regionala nätverk, sker arbetet många gånger i samarbete med andra samfund eller ideella aktörer, som till exempel Stadsmissioner.  

Stöd på lång sikt

Diskussioner pågår också om hur Svenska kyrkan, tillsammans med andra aktörer, kan stötta EU-migranter som lever i fattigdom genom exempelvis sysselsättning på svensk arbetsmarknad och möjligheter till fortbildning.

Påverkansarbete

Under kyrkomötet, som avlutades 19 november 2014, gjordes ett uttalande för att lyfta den svåra situationen för EU-migranter. I uttalandet uppmanades Sveriges kommuner, regering, riksdag och Svenska kyrkan på alla nivåer att arbeta för att förbättra situationen för EU-migranter. 

Bland annat uppmanade man:

  • Sveriges kommuner att ta sitt ansvar för människor i nöd och att i samråd med frivilligorganisationer och kyrkor hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EU-migranter som vistas i kommunen.
  • Sveriges regering och riksdag att verka för att minska fattiga EU-migranters utsatthet, både genom att kraftfullt agera inom EU och genom att tydliggöra och respektera EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter.

Svenska kyrkan deltar också i arbetet med att påverka EU:s medlemsländer vad gäller socialpolitik och skydd för minoriteter, bland annat genom kyrkliga organisationer på europeisk nivå.

Stöd till utsatta i Rumänien

Act Svenska kyrkan stödjer ett arbete som Franciskaner-orden driver i ett socialt center i byn Roman i regionen Moldova. De flesta som får stöd av det sociala centret är romer. Projektet är ett samarbete med vår norska systerorganisation Kirkens Nödhjelp.

I projektet ingår bland annat förskola och skola, andra chansen-skola för personer i åldern 10-30 år som inte gått i skola tidigare, ett mål mat om dagen till skolelever, hälsovård, kurser i sömnad för att fler ska få arbete, kurser i trädgårdsarbete, arbete för kvinnors och barns rättigheter, tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.

Två kvinnor kramas

Digniti Omnia

Ett värdigt liv för alla. Verktyg som hjälper oss att förändra vardagslivet för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige.