Liten kille sitter vid bord och äter smörgås.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Svenska kyrkans arbete för och med EU-migranter

Allt fler fattiga EU-migranter befinner sig i Sverige. Många är romer från Rumänien eller Bulgarien. Svenska kyrkan ser alla människor som skapade till Guds avbild och med rätt till ett värdigt liv. Därför engagerar vi oss för denna grupp.

Många EU-migranter har lämnat länder i Europa som drabbats av ekonomisk kris och letar därför efter bättre möjligheter till försörjning och framtid för sig och sina familjer. Många är romer från Rumänien och Bulgarien och saknar id-handlingar, vilket innebär att de inte räknas som medborgare i det land som de kommer från. De saknar försörjningsmöjligheter, har dåliga bostäder eller inga bostäder alls. Sällan har de tillgång till sjukvård eller skolgång. De som är romer utsätts dessutom ofta för diskriminering och förtryck.

Svenska kyrkan ser alla människor som lika mycket värda

Svenska kyrkan vill arbeta för fred, rättvisa och ett hållbart samhälle. Vi vill sätta medmänniskan i centrum, och efter bästa förmåga försöka hjälpa alla människor i nöd, oavsett medborgarskap. Särskilt vill vi uppmärksamma barns situation och behov. Därför är det naturligt för Svenska kyrkan att på olika sätt engagera sig för dessa utsatta EU-migranter.

Våra utgångspunkter är att:

  • alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet
  • grundläggande rättigheter måste gälla för alla människor
  • barns situation och behov måste särskilt uppmärksammas
  • familjer har rätt att leva tillsammans
  • alla har medansvar för samhällsutvecklingen och att göra gott mot sina medmänniskor
  • vårt mål är fred, rättvisa och ett hållbart samhälle. 

Olika typer av stöd

Akut stöd

Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin, utgår oftast från de lokala församlingarna. Idag pågår hjälpverksamhet för utsatta EU-migranter i flera församlingar. Det kan handla om bostäder inomhus eller uppställningsplatser för husvagnar, skydd för utsatta kvinnor, skolgång för barn, akut hälsovård, mat för dagen eller psykosocialt stöd. Eftersom församlingar och stift ofta ingår i lokala och regionala nätverk, sker arbetet många gånger i samarbete med andra samfund eller ideella aktörer, som till exempel Stadsmissioner.  

Stöd på lång sikt

Diskussioner pågår också om hur Svenska kyrkan, tillsammans med andra aktörer kan stötta fattiga EU-migranter genom exempelvis sysselsättning på svensk arbetsmarknad och möjligheter till fortbildning.

Påverkansarbete

Under kyrkomötet, som avlutades 19 november 2014, gjordes ett uttalande för att lyfta den svåra situationen för EU-migranter. I uttalandet uppmanades Sveriges kommuner, regering, riksdag och Svenska kyrkan på alla nivåer att arbeta för att förbättra situationen för EU-migranter. 

Bland annat uppmanade man:

  • Sveriges kommuner att ta sitt ansvar för människor i nöd och att i samråd med frivilligorganisationer och kyrkor hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EU-migranter som vistas i kommunen.
  • Sveriges regering och riksdag att verka för att minska fattiga EU-migranters utsatthet, både genom att kraftfullt agera inom EU och genom att tydliggöra och respektera EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter.

Svenska kyrkan deltar också i arbetet med att påverka EU:s medlemsländer vad gäller socialpolitik och skydd för minoriteter, bland annat genom kyrkliga organisationer på europeisk nivå.

Stöd till utsatta i Rumänien

Act Svenska kyrkan stödjer ett arbete som Franciskaner-orden driver i ett socialt center i byn Roman i regionen Moldova. De flesta som får stöd av det sociala centret är romer. Projektet är ett samarbete med vår norska systerorganisation Kirkens Nödhjelp.

I projektet ingår bland annat förskola och skola, andra chansen-skola för personer i åldern 10-30 år som inte gått i skola tidigare, ett mål mat om dagen till skolelever, hälsovård, kurser i sömnad för att fler ska få arbete, kurser i trädgårdsarbete, arbete för kvinnors och barns rättigheter, tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.