Meny

En värld av grannar

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.

En del av kyrkans uppdrag har i alla tider varit att värna om dem som lever i utsatthet, och att odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. För oss är det en konsekvens av det Jesus säger om att älska sin nästa, ja till och med fienden.

Förändrad samhällsbild ökar behovet av dialog

Migration är en av vår tids stora frågor. Kyrkor och andra trosbaserade organisationer är viktiga aktörer i det praktiska mottagandet. Detta blev särskilt tydligt hösten 2015 när Europa vacklade till, oförberett på det stora antalet människor som sökte skydd. Situationen idag är på många sätt annorlunda, men engagemanget för nyanlända kvarstår. Varje dag sker ömsesidigt förändrande möten där människor utmanas att gå från att vara värd och gäst till att leva tillsammans som jämlika grannar.

Enligt FN är nära 70 miljoner människor på flykt och mycket tyder på att flyktingsituationen kommer bestå under lång tid framöver. Den förändrade samhällsbilden som följer på detta ökar behovet av interreligiös dialog och samverkan.

Fokus på praktiska insatser

Programmet En värld av grannar vill bidra till erfarenhetsutbyte och att lära av goda exempel. Det sker genom att bringa samman olika religiösa samfund och organisationer som arbetar med människor på flykt i Europa, för att utveckla och fördjupa relationerna. Programmet tar sitt avstamp i det praktiska arbetet på gräsrotsnivå, med siktet inställt på utökad interreligiös dialog och att utarbeta gemensamma strategier för framtida insatser. 

Under 2018-2020 genomförs en serie arbetsträffar och i början av 2021 kommer en större Summit hållas, där en gemensam vision kommer att presenteras för europeiska religiösa ledare.

För mer information, kontakta:

Anna Hjälm, programansvarig
aworldofneighbours@svenskakyrkan.se

Nyheter

Ta del av några korta filmklipp och bilder från olika träffar och sammanhang som sker inom programmet.