Två gamla kugghjul.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Samverkan för människor som är nya i Sverige

Mötet med asylsökande och nyanlända engagerar hela Svenska kyrkan: församlingar, stift, nationellt och internationellt. Ofta sker arbetet i samverkan med andra. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka vi samarbetar med.

Samverkan med myndigheter, andra samfund och civilsamhället

Mottagande och integration fungerar bäst när många hjälps åt och samarbetar. Det mesta av vårt arbete gör vi därför tillsammans med andra. Gemensamt arbetar vi för att stärka asylsökandes och nyanländas förutsättningar och rättigheter. 

Svenska kyrkan samarbetar med myndigheter, till exempel Migrationsverket, Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen. Lokalt samarbetar vi med kommuner runtom i landet. Samverkan kan kretsa kring konkreta verksamheter och projekt, eller vara i form av kunskapsutbyten, delande av information eller nätverkande.  

Både på nationell nivå och lokalt sker samarbeten med andra organisationer i civilsamhället, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset och idrottsföreningar. Vi samarbetar även med andra kyrkor och samfund, inte minst genom Sveriges kristna råd.

 

En fungerande kedja av insatser har gjort livet som asylsökande meningsfullt. Nu sprider Boden Integration och Samverkan metoden vidare.

Inom loppet av bara några år gick militärstaden Boden från att vara förbjuden att beträda för utländska gäster på grund av många militära hemliga platser, till att bli en av de kommuner som har tagit ett stort ansvar för landets flyktingmottagning. Flyktingarna möttes av stora sovsalar, vinter och kyla. Men också medmänsklighet.

– Nummer ett var att lösa den akuta krisen, framförallt mat och kläder, säger Rickard Fjällström, diakon i Rörvikskyrkan i Boden.

Men ganska snart stod det klart för alla aktörer att det behövdes insatser för att få asyltiden att kännas meningsfull. Därför tog Svenska kyrkan 2018 initiativ till Boden Integration och Samverkan, BIS. De har lyckats skapa en fungerande kedja av insatser som har fått såväl asylsökande som andra att gå från utanförskap till inkludering och framförallt mening i vardagen.

Vägleder och samordnar

Idag har Svenska kyrkan två halvtidsanställda på plats i en fastighet som fastighetsbolaget Bodenbo upplåter för BIS verksamhet.

De anställda bistår besökarna med rådgivning i asylprocessens alla delar, sköter reception för mottagning, information och stöd både socialt och psykosocialt. De fångar upp besökarnas mående, hjälper och vägleder och samordnar aktiviteter. Rörvikskyrkans diakon Rickard Fjällström har huvudansvar för verksamheten i huset dit allt fler organisationer har anslutit. Vuxenskolan, ABF, Bodens kommuns arbetsmarknadsförvaltning, Röda Korset, Folkuniversitetet och Rädda Barnen är några exempel på organisationer och myndigheter som inte bara skapar aktiviteter och mötesplatser utan också rustar människor att snabbare ta sig ut i samhället.

– Utgångspunkten är att jobba utifrån ett möjlighetsperspektiv med att ta tillvara på varje människas unika egenskaper, kompetenser och förmågor, säger Rickard Fjällström.

Åtta av tio fick jobb

Insatserna bygger på flera olika moduler alltifrån svenska, samhällskunskap och hälsa till arbetsmarknad, cv-skrivning och boskola. Som ett ”projekt i projektet” har mentorskap testats i liten skala där tio personer matchades med personer och branscher i Boden. För åtta av dessa ledde det till jobb.

En rad faktorer har bidragit till att Boden Integration och Samverkan har lyckats.

– Dels finns ett stort intresse från många som är positiva och vill hjälpa till. Det är också jätteviktigt att Boden som stad och kommun är positiv, säger Rickard Fjällström.

Allt under ett tak

Genom dialog och en ansvarig samordnare har de olika aktörerna också kunnat komplettera varandra istället för att konkurrera. Någon erbjuder grundläggande svenska, en annan tar nästa steg. En tredje har pedagogisk barnpassning medan föräldrarna instrueras i att använda bank-id, söka bostad med mera digitalt. Föräldracaféer i varierande regi har olika teman på olika dagar.

Sedan satsningen inleddes i Boden har ett stort antal studiebesök gjorts från andra platser i Sverige.

– Vi har blickarna på oss och jag tror konceptet kommer kunna nyttjas och spridas runt omkring i Sverige.

Text: Anna Bergström