Samiska

Välkommen att läsa webbsidor på samiska språk.

Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

Davvisámigiella (nordsamiska)

Ráfehisvuođa ja heđiid áiggiin mii oaidnit dárbbu olbmuide gávnnadit ja oažžut mihá eanet doarjaga ja veahki go dábálaččat ožžot.

Åarjelsaemien (sydsamiska)

Svïenske gærhkoe evangeliske-lutherske gærhkoe maam åålmegidie, kontraktidie, gærhkoe-voenide jïh nationelle daltesasse juakeme.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Julevsámigiella (lulesamiska)

Svieriga girkko l evangelak- luhterak girkko mij la juogedum tjoaggulvisájda, kontráktajda , stiftajda ja rijkalattjat. Svieriga girkko fállá siebrrevuodav ja aktijvuodav manna máhtá iehtjadij gávnadit ja tjiegŋoduvvat duv jáhkon.