Rapport Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang

Rapporten ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang, översikt och exempel” visar exempel på och lärdomar från Svenska kyrkans arbete över religionsgränser. Den vill vara ett stöd för församlingar och stift att utveckla mötet mellan religioner.

Rapporten är författad av Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor.

Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang, översikt och exempel (pdf, 36 sidor).

Att vara kyrka i dagens Sverige är att leva och verka i ett självklart mångreligiöst samhälle. Att människor av olika tro möts och samarbetar är avgörande för vår förmåga att leva tillsammans. Det bidrar till en fredlig utveckling.

Uppgiften är att göra lokalsamhället bättre

Att mötas över religionsgränserna handlar inte om att man ska debattera religionerna, och försöka hitta svar på vem som har ”rätt”. I stället handlar det om att inse att människor av olika religioner lever sida vid sida. En viktig gemensam uppgift är att göra lokalsamhället till en bättre plats att leva på. 

Naturliga möten över religionsgränser

Svenska kyrkan finns över hela landet och i miljöer där tro kommer till ytan på ett naturligt sätt.  

Rapporten är tänkt att fungera som stöd och inspiration i arbetet med att utveckla mötet mellan religioner i församlingar och på stiftsnivå. Den innehåller exempel på och lärdomar från sådant arbete.

”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang” har tagits fram på uppdrag av kyrkomötet. 

Läs om Svenska kyrkans samarbete med andra kyrkor och religioner.