Biskop Jonathan Clark, anglikanska kyrkan, under grupparbete med grundprinciper.
Foto: Magdalena Wernefeldt

Principer för samverkan

Dialog och praktiskt samarbete mellan religioner är en nyckel till fredlig samexistens och social hållbarhet i Europa. Åtta principer ligger till grund för nätverket En värld av grannars samverkan.

 I januari 2020 samlades ett sjuttiotal personer från olika europeiska länder till ett möte i Malmö om migration, social hållbarhet och ett öppet samhälle. Deltagarna arbetade fram gemensamma principer som ska ligga till grund för det interreligiösa nätverket En värld av grannar.

De åtta grundprinciperna

Respekt

Vi är alla grannar. Vi är öppna för att bli ömsesidigt inspirerade, berikade och förändrade och se varandras sårbarhet som en styrka. Genom våra olika traditioner är vi förpliktigade att utöva gästfrihet på resan från enbart samexistens till tillsammansskap.

Värdighet

Vi tror att varje människa har en egen inneboende värdighet. Vi förpliktigar oss att lyfta fram detta i alla sammanhang Vi väljer att stå tillsammans i solidaritet.

Mänskliga rättigheter

Vi tar ansvar för varandra och för vår värld eftersom vi är jämlika och har samma värdighet och rättigheter.

Jämlikhet

Vi bidrar till ett samhälle som ger oss (som grupper och individer) lika möjligheter att utvecklas och ha inflytande. Detta bidrar till ett samhällskontrakt byggt på tillit och samspel med varandra.

Rättvisa

I strävan efter rättvisa ska vi aktivt:

  • värna relationer med varandra och bejaka allas värdighet och lika rättigheter
  • arbeta för ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet
  • arbeta för att alla ska kunna växa och nå sin fulla potential, för det gemensammas bästa
  • Frihet

Vi tror på frihet från fördomar och utestängande ideologier. Frihet för ett nu att leva i, och en öppen framtid.

En realistisk vision

Vi vill stärka banden mellan offentliga och privata aktörer. Civilsamhället behöver bli mer pragmatiskt och den offentliga sektorn innehålla fler humanitära perspektiv, med en mångfald av strategier på olika nivåer.