En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.
Foto: Shutterstock

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Jouren, som har funnits sedan hösten 2020, utvärderas och därefter kan formerna eller tiderna för jouren ändras.

Om du har frågor om jouren, kontakta asa.gronberg@svenskakyrkan.se

 

Samtala med en präst eller diakon

Verksamheten har uppehåll.

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt. Den är öppen för alla, oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Du som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan samtala direkt utan tolk.