Ärkebiskopen kommenterar predikan från annandag påsk

Nyhet Publicerad

Enligt vad jag har förstått har den predikan som jag höll vid ljusgudstjänsten på annandag påsk i Storkyrkan i Stockholm uppskattats av många. Så glädjande att den underbara berättelsen om Emmausvandringen (Lukas 24:13-35) och min predikan över den engagerar! 

Frågor om vandrarnas kön och sexualitet

En del frågor har också ställts kring texten och min predikan. De har berört något som är otydligt i texten, nämligen vandrarnas kön, samt något som texten är helt tyst om, nämligen deras sexualitet. Att jag valde formuleringen ”Kleopas och hans sambo” har satt igång fantasier. Så här tänkte och tänker jag utifrån texten:

Det ligger nära till hands att de två lärjungarna bodde i ett gemensamt hem, eftersom de enligt texten säger ”stanna hos oss”, varpå Jesus ”följde med in och stannade hos dem”. I den bemärkelsen framstår de som sammanboende. Ordet sambo säger ingenting om kön (man eller kvinna) eller sexualitet. Det senare gör inte texten heller. Vi vet alltså inget om vandrarnas sexuella orientering och jag ser heller ingen anledning att spekulera om den.

När det gäller kön vet vi bara att den ene vandraren är man och heter Kleopas. Medvandraren kan mycket väl vara Kleopas hustru – fast det vet vi inte säkert heller. Därför valde jag det öppnare begreppet sambo (i den konkreta betydelsen att bo tillsammans, vilket kan men inte måste innebära äktenskap). 

Vi kanske har fått för oss att det är två män som vandrar mot Emmaus. Men det finns faktiskt inget i texten som säger det. Tvärtom finns det skäl att anta att det kan röra sig om en man och en kvinna. I Johannes 19:25  nämns att bland kvinnorna som stod vid Jesu kors fanns en ”Maria som var gift med Klopas”. En del bibelvetare menar att denne Klopas kan vara identisk med Kleopas i Lukas 24, vilket då skulle vara ett stöd för tanken att det var man och hustru som möter Jesus på vägen till Emmaus. Sorgligt nog kan också just det faktum att lärjunge två inte nämns vid namn pekar på att hon är kvinna.

Jag har i min ägo en ikon ur den etiopiska traditionen som avbildar de två lärjungarna och Jesus i just det ögonblicket då han bryter brödet. Lärjungarna är helt tydligt en man och en kvinna. Det visar att föreställningen att berättelsen handlar om en man och en kvinna som möter Jesus har en längre tradition och inte är något nytt påfund.

Ett fascinerande möte på livsvägen

Oavsett om det var två män eller en man och en kvinna så handlar berättelsen om ett fascinerande möte på livsvägen – ett  möte med den egna sorgen, rädslan och hoppet. Det är ett möte med den levande Jesus Kristus som leder till påtaglig förändring. Där finns mycket som kan inspirera vår föreställningsförmåga och ge näring åt vår tro.  

Antje Jackelén
Ärkebiskop