Gudstjänst med resandefolk i P1

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag 1 mars direktsänder P1 gudstjänsten från Högsbo kyrka i Göteborg, där resande och ärkebiskop Antje Jackelén medverkar. En ”budkavle” kommer att ges till Mariefreds församling för att arbetet församling-resande ska kunna gå vidare till andra stift.

– I Högsbo församling har vi sedan flera år en givande samverkan med Kulturgruppen för resandefolket: seminarier, församlingskvällar, kulturkalas med mera. Gudstjänsten är en del i denna samverkan, säger Hans-Owe Arvidsson, präst i Högsbo församling.

Temat för gudstjänsten är ”Gud, ditt folk är vandringsfolket”. Representanter för nationella minoriteten resande och Mariefreds församling deltar. Delar av gudstjänsten kommer att översättas till resanderomani.  

I församlingen är man stolta och glada för det stöd som finns från Svenska kyrkan nationellt. De har på senare tid även försökt bredda arbetet församling-resande till att växa och gå vidare till andra stift.  

– Under gudstjänsten kommer en ”budkavle” att ges till Mariefreds församling, i Strängnäs stift. De kommer året mars 2015 till februari 2016 att ha en räcka av arrangemang tillsammans med representanter för lokala resande i trakten: församlingsträffar, utställning, föredrag etc, berättar Hans-Owe Arvidsson.  

I februari firas där en temagudstjänst där budkavlen ges vidare, då till Finnerödja församling i stiftet. Därefter går budkavlen till Karlstads stift.

– Tanken är att budkavlen ska vandra runt och öppna dörrar i hela vår svenska kyrka. I Högsbo kyrka har de första resandegudstjänster på resande romani hållits, vid två tillfällen med förre ärkebiskopen Anders Wejryd.