Krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetet kring den stora skogsbranden i Västmanland går nu in i ett nytt skede. Från en akut insats pågår nu släckningsarbete och evakuerade får återvända hem. Det betyder också att samhällets krisberedskap går in i ett ”normalläge”.

För många drabbade kan krisen leva länge än. Därför har Svenska kyrkan, genom sina präster och diakoner, en aktiv beredskap för den som behöver samtalsstöd. Den som behöver någon att prata med kan kontakta sin lokala församling. Mer information och kontaktuppgifter finns hos Västerås stift.

Till Västerås stifts webbplats >>

Biskop Thomas: Många gör sitt yttersta Det är med oro och bestörtning som jag, liksom så många andra, följer utvecklingen av den stora branden i norra Västmanland, trakter som jag så väl känner.

Det är svårt att föreställa sig den sorg och uppgivenhet som drabbar skogsbrukare i området liksom den känsla av overklighet som följer av att tvingas lämna sina hem på grund av branden. Men vi andra kan nog ana något av detta.

Jag upptäcker att det utanför det drabbade området växer stor medmänsklighet och solidaritet hos många, som på olika sätt vill bidra till någon form av trygghet i denna svåra situation.

Mina tankar och tacksamhet går också till alla dem som trots alla svårigheter gör sitt yttersta för att begränsa och bekämpa elden. Jag uppmanar till goda tankar och förbön för dem och för alla som på olika sätt är berörda av detta.

Det är en förbön som också delas av kyrkan i våra vänstift i andra länder.

Thomas Söderberg
Biskop i Västerås stift
2014-08-06