Kom med synpunkter på kyrkohandboksförslaget

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen att skicka in dina synpunkter på det reviderade kyrkohandboksförslaget senast 15 maj.

Den 16 december 2015 beslutade kyrkostyrelsen att kyrkohandboksförslaget ska gå på remiss till bland annat alla kyrkoråd, domkapitlen och stiftsstyrelserna samt en grupp övriga remissinstanser.

spontanremisser

Men även andra kan komma med synpunkter om det reviderade kyrkohandboksförslaget, s.k. spontanremisser. Vill du lämna sådana synpunkter skickar du dem, senast 15 maj 2016, som en Wordfil via e-post till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se. Välkommen att skicka in synpunkter.  

Remissen om det reviderade kyrkohandboksförslaget är en uppföljande remiss och remisstiden är 1 januari 2016 till 15 maj 2016.