Kyrkomötet återsamlas 17 november

Nyhet Publicerad Ändrad

Mellan den 23 och 26 september pågick session 1 av mandatperiodens första kyrkomöte. Den andra sessionen börjar måndag 17 november. De 251 ledamöterna ska då bland annat behandla 109 motioner och 3 skrivelser.

Motionsskörden, som är den största på tolv år, präglas av ett stort samhällsengagemang. Med anledning av oroligheterna i Mellanöstern lyfter många ledamöter de internationella frågorna i sina motioner. Också frågor om Svenska kyrkans identitet, kulturarv och klimat samt ungdomsarbetslösheten finns med bland de 109 motionerna.

Kyrkostyrelsen har lämnat tre skrivelser till kyrkomötet – däribland Verksamhet och ekonomi 2015-2017.

Mässa i Uppsala domkyrka
Kyrkomötet inleddes med mässa i Uppsala domkyrka tisdag 23 september. Efter gudstjänsten stannade gästerna i kyrkan där inledning av kyrkomötet ägde rum. Därefter gick ledamöterna till Uppsala konsert och kongress där plenum och utskottsarbetet äger rum.

Kyrkomötet har nu avslutat sin första session och återsamlas till en andra session den 17-19 november.

Läs mer på kyrkomötets egen webbplats >>