Kungens medalj till kyrkans handläggare för genderfrågor

Nyhet Publicerad Ändrad

Det var en glad och stolt Inger Lise Olsen som under tisdagen fick ta emot Hans Majestät Konungens medalj av 8:e storleken med högblått band för "framstående insatser inom kyrkolivet".

Inger Lise Olsen tolkar medaljen som ett erkännande av de frågor om jämställdhet, makt, utsatthet, kön, teologi och ledarskap som hon har arbetat med under 25 år på kyrkokansliet i Uppsala.

– Det är frågor som berör oss djupt och angår alla. Vi är många som under åren troget har lyft dessa frågor, och vi är många som fröjdas dessa dagar. Men det arbete som står mitt hjärta särskilt nära, är att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. I det är vi flera aktörer, och jag har hela tiden upplevt ett tydligt stöd från biskopsmötet och kyrkans ledning.

– Det är med stolthet jag kan säga att Svenska kyrkan har kommit ganska långt i dessa frågor, och samtidigt finns mycket kvar att göra.

Inger Lise Olsen har under dessa år medverka i många ekumeniska och internationella sammanhang och betonar att Svenska kyrkan är en viktig systerkyrka för många när det gäller synen på prästvigda kvinnor, samkönade äktenskap, ledarskapsfrågor och religionsdialog.

– Jag är glad över mina år i Svenska kyrkans tjänst. Det är en viktig del av min kristna tro att verka i ett sammanhang där förändring är önskvärd och möjligt. Detta arbete kan vi enbart göra som en öppen, inkluderande och lärande kyrka, säger Inger Lise Olsen.