Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli volontär, åk på utbyte

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre. Du behövs till uppdrag i Sverige och utomlands. Välkommen som volontär!

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Hjälp till i din församling

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!