Ett litet barn med hatt sitter utomhus.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

17 skäl att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Om du funderar över utträde ur Svenska kyrkan skulle vi därför vilja be dig att först läsa om 17 av de insatser som ditt medlemskap möjliggör:

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 4. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 6. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 7.  Gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 9. Ett rikt musikliv med körer och musiker
 10. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 12. Stöd till de som sörjer
 13. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 16. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 17. Bidra till Act Svenska kyrkans arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt