Orkester spelar i en kyrka
Foto: Alex & Martin / Ikon

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

En kär med män och kvinnor i blandade åldrar sjunger inne i en kyrka.

Sjunga i kör

Kom, sjung och ha roligt! Det viktiga är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej.

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.

Kyrkomusiken och historien

Under det första årtusendet som kristendomen spred över välden så utvecklades skilda sångtraditioner i olika länder och landsdelar. Sången och musiken levde vidare som den alltid gjort genom muntlig tradition. Under 800-talet så började den muntliga musiktraditionen i Väst svikta och man började att skriva ner enklare noteringar som stöd för minnet. Alltmer skrevs ner och det komponerades ständigt nya sånger och psalmer. Den snabba utvecklingen resulterade i att den tidigare så folkligt kända musiken hade utvecklats till något som blev allt svårare för gemene man att delta i.

Med hjälp av Luther så blev musiken mer folklig igen. Både Luther själv och andra diktade till melodier som hämtades från folkliga melodier som funnits i generationer. Dessa välkända melodier kunde folket lära sig att komma ihåg texten till och de kunde återigen vara aktiva deltagare i gudstjänstlivet och kyrkomusiken. Reformationen och boktryckarkonsten gjorde att även nya sånger och psalmer kunde spridas över hela landet, och fler kunde på så sätt vara aktivt deltagande part i gudstjänsten.

Reformationen på 90 sekunder

Tre animerade filmer på 90 sekunder som berättar om 500 år av reformation, från Martin Luthers tid till Sverige idag.

En målning.

En musikälskare i brytningstid

Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska kyrkans gudstjänster.

Flera barn samlade kring en enkel orgel de bygger själva.

Orgeln – kulturarvet som kan bli barnens väg in i musiken

Orgeln är världens största musikinstrument och runt om i Sverige finns 3 400 unika orglar. Svenska kyrkan vill öka intresset för yrket kyrkomusiker, för kyrkorgeln och för orgelmusik, bland annat genom orgelsagor och orgelundervisning för barn.