Prata med oss

Till innehållet

När katastrofen inträffar

Över hela Sverige, och på många platser runt om i världen, har Svenska kyrkan personal med stor erfarenhet av att stötta människor i kris. Vid katastrofer är kyrkan en viktig del av krisarbetet.


Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Med erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg är Svenska kyrkan en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Svenska kyrkan har ett väl utvecklat samarbete med polis, räddningstjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Lokalt kriscentrum

De konkreta insatserna vid en katastrof sker i den församling där olyckan skett, eller där olyckan skett, eller där de drabbade bor. Ofta öppnas ett kriscentrum i kyrkans lokaler med personal som erbjuder samtal och stöd. Svenska kyrkan samverkar med kommunen, som har det övergripande lokala ansvaret. Finns det en kommunal krisgrupp i den aktuellla kommunen är i regel Svenska kyrkan representerad i gruppen. (På många platser kallas gruppen POSOM som står för "Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid olyckor eller katastrofer").

Regional och nationell samordning

Samordningen vid en allvarligare kris där flera församlingar behöver samverka sker på stiftet. När en kris påverkar hela landet och kräver samverkan med regeringen och olika nationella organisationer, kopplas Svenska kyrkans nationella krisorganisation in.

För svenskar utomlands

När kriser och katastrofer inträffar runt om i världen kan drabbade svenskar få stöd vid Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra aktörer. Svenska kyrkan ingår också i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för. Stödstyrkan rycker med kort varsel in vid olika krissituationer utomlands.

Internationellt katastrofarbete

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att ordna tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp till traumatiserade människor.