Prata med oss

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan och den är avgiftsfri.


"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte”, sa Jesus för snart 2000 år sedan till sina lärjungar. Barnen är centrala i våra liv, och även i kyrkans liv.

Så gott som varje församling erbjuder öppen förskola, vissa flera gånger i veckan. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra.  

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Lek, fika, umgänge

Oftast är förskolan för barn mellan 0-6 år och pågår ett par timmar med sångstund, lek, fika och umgänge. I många församlingar finns också öppen förskola för ensamstående föräldrar.

Vissa församlingar erbjuder även småbarnsgudstjänst, babykonsert, barnrytmik,  spädbarnsmassage eller föräldrastöd – till både ensamstående föräldrar eller par.