Nya ordningar i webbverktyget

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns webbverktyget även för gudstjänstordningarna Högmässa, Mässa och Gudstjänst i 2016 års förslag till kyrkohandbok.

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Nu är verktyget uppdaterat

så det även omfattar Högmässa, Mässa och Gudstjänst, enligt 2016 års förslag till kyrkohandbok. Kommande veckor kommer även de övriga ordningarna att publiceras i verktyget.

Fasta moment

Mässa och Gudstjänst har färre fasta moment jämfört med Högmässa. De moment som inte är fasta är markerade med kursiv stil. Om Mässa eller Gudstjänst firas som huvudgudstjänst är fler moment fasta.

För mer information, se sidan 17 i förslagets huvudvolym.

På andra språk än svenska

är webbverktyget oförändrat och baserat på 2012 års förslag.