Kulturministern på besök hos Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredag 10 april besökte Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Uppsala. Där träffade hon ärkebiskop Antje Jackelén och Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

– Vi har haft ett mycket positivt och givande samtal där vi har diskuterat flera gemensamma frågor. Vi har en samsyn när det gäller trossamfundens bidrag till sammanhållning och delaktighet i samhället och det finns en samsyn kring Svenska kyrkans viktiga och unika roll i civilsamhället, säger ärkebiskopen Antje Jackelén.

Bland annat följande teman berördes: Svenska kyrkan som kulturbärare och kulturproducent, mottagandet av nyanlända flyktingar, interreligiös dialog och religionsmöten, frågor om samers rättigheter.

Även en rad specifika frågor behandlades, som prästlönetillgångarnas rättsliga status, den kyrkoantikvariska ersättningen, begravningsfrågor och skattefrågor.