Kyrkosekreterare Cristina Grenholm om Helge Iversen

Nyhet Publicerad

Kyrkosekreterare Cristina Grenholm kommenterar nyheten att en diakon ska ha erbjudit Helge, fd Fossmo, numera Iversen en tjänst i Svenska kyrkan.

”Ingen anställd i Svenska kyrkan kan lova en tjänst åt någon annan. En tjänst i Svenska kyrkan föregås av ett normalt anställningsförfarande. När det gäller präster och diakoner sker dessutom en noggrann antagningsprocess. Vår bedömning är att Helge Iversens möjligheter att få tjänst i Svenska kyrkan är obefintliga. Den aktuella diakonen har i det här fallet agerat olämpligt.”

På frågan om man inte ska förlåta någon som avtjänat sitt straff svarar hon:
”Alla ska ha rätt till en andra chans. Men det innebär inte rätt till anställning i Svenska kyrkan, med det ansvar en sådan medför, och det förtroende man förväntas inge.”