Viktigt att tänka igenom syfte med resor och att vara måttfull

Nyhet Publicerad Ändrad

Ekoredaktionen på Sveriges radio granskar just nu Svenska kyrkans församlingars resor. Svenska kyrkan välkomnar granskningen. Biskop Eva Brunne säger att hon uppmanat församlingarna att noga tänka igenom syfte med resorna och att tänka på att det är medlemsavgifter som bekostar dem.

Ekoredaktionens granskning handlar om församlingarnas resor. I församlingarna är det kyrkoråden som i samråd med kyrkoherden beslutar om resorna. Församlingarna har egna revisorer. 

Eva Brunne, biskop för församlingarna i Stockholms stift, intervjuades i P1-morgon imorse. Då sa hon bland annat:

- Vi gör ju personalresor precis som alla andra men syftet kan inte vara att ha trevligt, det ska man också ha, utan syftet måste vara att lära sig något nytt som man inte kan göra på hemmaplan. (…) Man måste vara återhållsam kring vad man gör och vad man äter och dricker på dessa resor.

- Vi är ju en internationell organisation med ett nätverk som är gigantiskt ut över världen och det måste vi underhålla. (…) man kan ju inte grunda en vänskap via Skype eller via mejl man måste se varandra, man måste ansikte mot ansikte prata med varandra. Men om det gränsar till och går över gränsen till rena nöjesresor (…) då är det fullständigt oacceptabelt.

- Jag har ju som biskop inte kontroll över församlingars ekonomi, det ser inte ut så i vår organisation. Däremot gör vi sedan två år tillbaka, tror jag det är, en förvaltningstillsyn (…) Det vi tittar på är att man har policys för resor, att man har policys för miljö- och klimat, att man har policys för alkohol och så vidare. Och har man inte det så får man hjälp av stiftsorganisationen.

Eva Brunne säger också att hon har uppmanat församlingarna att ”inför varje resa noga tänka igenom syfte, noga tänka igenom motiv, noga tänka igenom att det är medlemsavgifter, medlemmarnas avgifter, som vi åker på.” 

Lyssna på hela inslaget i P1 morgon

Ärkebiskop Antje Jackelén medverkade i Radio Uppland kl 14. Där sa hon bland annat att hon känner upprördhet över den omdömeslöshet som tycks finnas.

Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar också i en längre intervju i Studio 1 kl 16. Granskningen följs förmodligen upp av flera lokala reportage.

Svenska kyrkans resepolicy och riktlinjer

Resepolicy för Svenska kyrkan på nationell nivå beslutad av kyrkostyrelsen 2008-12-10 (pdf, 4 sidor). Resepolicyn omfattar anställda, förtroendevalda samt uppdragstagare inom Svenska kyrkan på nationell nivå. 

 

Riktlinjer för mötes och resebeställning 2011-02-10. Komplement till Svenska kyrkans resepolicy (pdf, 12 sidor). Riktlinjerna gäller för samtliga anställda, förtroendevalda och uppdragstagare inom Svenska kyrkan.