Kyrkostyrelsen har utsett slutförslagsgrupp

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetet med en ny kyrkohandbok går in i en ny fas i och med att remissomgången avslutades den 1 februari 2014. För perioden 1 januari 2014 till halvårsskiftet 2015 har Kyrkostyrelsen tillsatt en slutförslagsgrupp med uppdrag att utifrån inkomna remissvar arbeta fram ett reviderat kyrkohandboksförslag. 

Slutförslagsgruppen rymmer olika kompetenser, som liturgisk, musikalisk och pastoral. Gruppen består av:

 Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma församling Lunds stift, teologie doktor i kyrkovetenskap.

Ulrika Melin Lasson, musikkonsulent i Göteborgs stift, organist och körpedagog.

Carl Sjögren, domprost i Skara och tidigare kyrkoherde i Ulricehamn.

Elisabet Cárcamo Storm, komminister i Alvesta församling, Växjö stift.

Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling.

Birgitta Söderberg, gudstjänsthandläggare Stockholms stift.