Foto: USGS/Unsplash

Svenska kyrkan på klimatmötet COP26

FN:s klimattoppmöte, COP26, har avslutats. Förhandlare från världens länder kom slutligen överens om ett nytt avtal för att skynda på insatserna i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarade i Glasgow.

Det råder klimatnödläge

Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till klimatförändringarna liksom vad som behöver göras. I ett uttalande inför COP26 beskriver biskopsmötet hur klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling. Biskopsmötet ställer sig också bakom kraven på att ekocid ska bli ett internationellt erkänt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. En annan viktig fråga handlar om klimaträttvisa – hur klimatanpassningen i fattigare länder ska finansieras.

Fokus på unga i delegation

Svenska kyrkans delegation bestod bland annat av ärkebiskop Antje Jackelén, sakkunniga medarbetare samt flera unga Ageravolontärer. Svenska kyrkan vill stärka ungas röster i klimatfrågan och ge unga en möjlighet att påverka den framtid de står inför.

Trosbaserade aktörer behövs

I Ett biskopsbrev om klimatet framhålls att alla goda samhällskrafter behövs för att gemensamt möta klimatförändringarna. Klimatkrisen är andlig och existentiell eftersom den rör själva grunden i vår tillvaro på jorden. Vår tro kallar oss till skapelseansvar, som i sin tur manar till handling.

Klimattoppmötet COP26 – varken succé eller fiasko

Det finns framsteg vad gäller mer pengar till klimatsårbara länder, ökade ambitioner för jämställdhet och löften om mer stöd för förluster och skador, men det är inte lätt att sammanfatta förhandlingarnas resultat eller hur lyckade de blev. Behovet av mer klimatfinansiering till kvinnor, urfolk och lokalsamhällen behövs fortfarande.

COP26: Det är nu det gäller

Halvvägs in i klimattoppmötet i Glasgow hörs blandade reaktioner på de utspel och löften som hittills gjorts. Svenska kyrkan finns fortsatt på plats under kommande vecka när chefsförhandlingarna tar vid. Här kan du läsa om en del som skett under första veckan.

Tal på klimattoppmötet i Glasgow

Ärkebiskop Antje Jackelén har under tre dagar besökt klimattoppmötet Cop26 i Glasgow. Vid ett interreligiöst seminarium om klimatkrisen i ett rättvise och jämställdhetsperspektiv talade ärkebiskopen. Seminariet arrangerades av Act Svenska kyrkan och Islamic relief.

DN kulturdebatt: Klimatnödläget kräver ett tydligt rättviseperspektiv

Att möta klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling. Vi ber för våra beslutsfattare som samlas i Glasgow, att de ska ha mod och styrka att fatta kraftfulla beslut som gagnar vår planet, nu och i framtiden, skriver Sveriges biskopar.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Bild på personer som går på en väg med ryggsäckar samt logotypen för Pilgrim's Walk for Future

Pilgrimsvandra för klimatet

Pilgrims walk for Future samlar tusentals människor till vandringar för att uppmärksamma vikten av att ta ansvar och agera i klimatfrågan. Under 2023 arrangerar Pilgrim's Walk for Future mötesplatser över hela Sverige för dig som vill vara med i det som blivit nordens största vandrande folkrörelse för klimaträttvisa, fred med jorden och fred med varandra.

Bildtext (toppbild): Skeiðarárjökullglaciären på södra Island. När glaciären smälter rinner nederbörden ner i Skeiðarársandur, en av världens största sandurer (floddelta). Här saknas mestadels vegetation, men röd färgning indikerar låg mossa, björkbuske och andra gräsarter.