Foto: USGS/Unsplash

Svenska kyrkan på klimatmötet COP26

FN:s klimattoppmöte, COP26, har avslutats. Förhandlare från världens länder kom slutligen överens om ett nytt avtal för att skynda på insatserna i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarade i Glasgow.

Det råder klimatnödläge

Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till klimatförändringarna liksom vad som behöver göras. I ett uttalande inför COP26 beskriver biskopsmötet hur klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling. Biskopsmötet ställer sig också bakom kraven på att ekocid ska bli ett internationellt erkänt brott enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. En annan viktig fråga handlar om klimaträttvisa – hur klimatanpassningen i fattigare länder ska finansieras.

Fokus på unga i delegation

Svenska kyrkans delegation bestod bland annat av ärkebiskop Antje Jackelén, sakkunniga medarbetare samt flera unga Ageravolontärer. Svenska kyrkan vill stärka ungas röster i klimatfrågan och ge unga en möjlighet att påverka den framtid de står inför.

Trosbaserade aktörer behövs

I Ett biskopsbrev om klimatet framhålls att alla goda samhällskrafter behövs för att gemensamt möta klimatförändringarna. Klimatkrisen är andlig och existentiell eftersom den rör själva grunden i vår tillvaro på jorden. Vår tro kallar oss till skapelseansvar, som i sin tur manar till handling.

Klimattoppmötet COP26 – varken succé eller fiasko

Det finns framsteg vad gäller mer pengar till klimatsårbara länder, ökade ambitioner för jämställdhet och löften om mer stöd för förluster och skador, men det är inte lätt att sammanfatta förhandlingarnas resultat eller hur lyckade de blev. Behovet av mer klimatfinansiering till kvinnor, urfolk och lokalsamhällen behövs fortfarande.

COP26: Det är nu det gäller

Halvvägs in i klimattoppmötet i Glasgow hörs blandade reaktioner på de utspel och löften som hittills gjorts. Svenska kyrkan finns fortsatt på plats under kommande vecka när chefsförhandlingarna tar vid. Här kan du läsa om en del som skett under första veckan.

Tal på klimattoppmötet i Glasgow

Ärkebiskop Antje Jackelén har under tre dagar besökt klimattoppmötet Cop26 i Glasgow. Vid ett interreligiöst seminarium om klimatkrisen i ett rättvise och jämställdhetsperspektiv talade ärkebiskopen. Seminariet arrangerades av Act Svenska kyrkan och Islamic relief.

En ung kvinna i samedräkt håller händerna knäppta framför sig.

Global bönekedja för klimaträttvisa

Just nu pågår den globala interreligiösa bönekedjan, The Global Prayer and Action chain for climate justice, som Act Svenska kyrkan och ACT-alliansen har varit med att starta. Människor från alla trosbakgrunder välkomnas att delta.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Agera för Klimaträttvisa

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför FN:s klimattoppmöte i Sharm El Sheikh, COP27, som inleds på 6 november. En av de viktigaste frågorna är frågan om klimaträttvisa. Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan har representanter på plats på COP27.

Pilgrimsvandra för klimatet

Pilgrim's Walk for Future genomförde under hösten 2021en gigantisk manifestation på nästan 200 mil genom att vandra från Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. Men fortfarande är det långt kvar tills vi når 1,5 gradersmålet och förverkligad klimaträttvisa. Därför fortsätter vi att sätta press på beslutsfattare och ta nya steg mot ett hållbarare liv.

Bildtext (toppbild): Skeiðarárjökullglaciären på södra Island. När glaciären smälter rinner nederbörden ner i Skeiðarársandur, en av världens största sandurer (floddelta). Här saknas mestadels vegetation, men röd färgning indikerar låg mossa, björkbuske och andra gräsarter.