Foto: Unsplash / Vince Fleming

Församlingar ger stöd i branden

Just nu brinner det på flera platser i landet och människor tvingas evakuera. Med anledning av bränderna håller flera församlingar i drabbade områden extra öppet för den som behöver stöd eller någon att prata med.

Här hittar du öppettider och kontaktinformation:

Jan Bonander i Sveriges Radio: Kyrkoherden i Ljusnans pastorat berättar om kulturhistoriska föremål från kyrkor som räddats undan branden och det stödcentrum i Los och Färila som öppnat för människor som på olika sätt drabbats av bränderna.

På krisinformation.se hittar du viktig information om de pågående skogsbränderna

Bön

Foto: Unsplash / Liv Bruce

 

Välsigna alla som kämpar för att släcka bränder just nu. Beskydda alla hem. Låt dina änglar vaka över var och en som lever med hot om evakuering.

 

Jag ber för människor och djur som far illa denna torra sommar. I kväll tänker jag också på fattiga länder som torkan gör ännu fattigare.

 

Kom med din heliga Ande och vattna jorden. Giv oss regn.

 

I Jesu namn. Amen

 

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

Bränderna i Sverige

På vår bönewebb kan du be en bön för alla de som kämpar för att släcka bränderna och för de som lever med hot om evakuering och för deras hem.

Be en bön