Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Biskoparnas skrift "Ett biskopsbrev om klimatet" inleds med en sammanfattning av kunskapsläget och utmynnar i konkreta uppmaningar till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer såväl som till enskilda människor.

Här berättar ärkebiskop Antje Jackelén om biskoparnas brev (4 minuter och 16 sekunder).

klimatbön

Solbelyst ormbunksblad i skogen.
Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

Gud, du har gett oss uppdraget att bruka och förvalta din skapelse. Tack för att våra liv är delar av din skapelses storhet. Hjälp oss att med ansvar dela dina gåvor.

Genom Jesus Kristus har din nåd och närhet blivit synlig. Öppna våra öron så att vi hör ropen från dem som drabbas av klimatförändringarna. Väck oss till solidaritet med kommande generationer.

Du sänder din Ande och skapar liv. Du gör jorden ständigt ny. Inspirera oss att vara goda exempel. Befria oss från girighet och kortsiktighet. Hjälp oss att ta vara på de människor och de möjligheter som du sänder i vår väg för livets skull.

Amen

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus