En man i gul tröja visar sina smutsiga handflator.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stockholm +50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet "Stockholm+50" och Svenska kyrkan kommer att vara på plats för att synliggöra att kyrkan är en kraft i arbetet att bidra till genomförandet av FN:s Agenda 2030.

Ett högnivåmöte i Stockholm

Sverige och Kenya står värd för Stockholm +50: en hälsosam planet för allas välstånd - vårt ansvar vår möjlighet. Stockholm +50 uppmärksammar FN:s konferens i Stockholm 1972 som var starten till UNEP (FN:s miljöprogram) och där ekocid benämndes av Olof Palme. 

Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Stockholm+50 ska skapa förutsättningar för att påskynda genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Stockholm +50 har sin bas på Stockholmsmässan men kompletteras av många arrangemang både i Stockholm och digitalt. 

Svenska kyrkan under Stockholm +50

Svenska kyrkans bidrag till målen för Agenda 2030 och den ekologiska dimensionen, som är i fokus under Stockholm +50, delar vi i församlingsarbetet och i det nationella genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med civilsamhället. 

Kyrkor och trossamfund kommer delta under konferensen i officiella sidoevent och kringarrangemang. Svenska kyrkan, Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga kommer att ha representanter på FN-mötet. Församlingar, pastorat och Stockholms stiftskansli kommer att ha fokus på aktiviteter runt om i hela Stockholms stift för att visa vårt miljöengagemang. Vi kommer också bidra på konferensen och in i dess ledarskapsdialoger genom Action by Churches Together (ACT), Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd.

Engagemang

Nödvändigheten att ta hand om vår jord är oskiljaktig från våra existentiella och andliga behov. Det kommer under dagarna kring Stockholm +50 bland annat ta sig uttryck i pilgrimsvandringar från yttre Stockholmsområden in till Storkyrkan där det kommer hållas en minnesgudstjänst för utdöda arter. 

Vi vill med vårt engagemang nå ut med insikt i hur människan behandlar skapelsen och att det dags för en större värderingsförändring och gå till än mer aktiv handling för att nå de globala miljömålen.

I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett ansvar att skydda och vårda jorden. Nu gäller det!

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar den 27 oktober 2021

Skapelsen - vårt ansvar, vår möjlighet

Den 2-3 juni arrangeras FN-mötet Stockholm +50. Svenska kyrkan finns på plats! Vi är med på FN möte, har en minnesgudstjänst för utdöda arter 1 juni. Flera vandringar för hotade arter in till minnesgudstjänsten och massa mer.

Aktiviteter i samband med Stockholm +50

I mötet ingår officella event, där Svenska kyrkan på olika sätt är engagerad. Alla sidoevent med detaljer framgår av mötets officella sida. I samband med konferensen ordnas också andra aktiviteter både i Stockholm, på annan plats och digitalt. Aktiviteterna nedan engagerar Svenska kyrkan.

  • Faith in Earth – A deep conversation on religious perspectives on the way forward for a healthy planet
  • Roles of Human Rights and Environmental Defenders, and Business Actors in Safeguarding the Right to a Healthy Environment
  • Towards A Sustainable, Youth-Inclusive Future: Presenting the Demands of the Stockholm+50 Youth Policy Paper

Aktiviteter som arrangeras av många olika trosbaserade aktörer finns samlade på UN Environment Programmes sida om Stockholm+50.