Skapelsen - vårt ansvar, vår möjlighet

Den 2-3 juni arrangeras FN-mötet Stockholm +50 och Svenska kyrkan finns på plats. En minnesgudstjänst för utdöda arter firades den 1 juni. Den går att se i efterhand via länken på denna sida.

Delegater från hela världen möts upp på FNs högnivåmöte i Stockholm. Det är 50-årsjubileum för FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972. 

Ett av målen för mötet är att öka takten i omställningen mot hållbara samhällen, där ingen lämnas utanför.

Svenska kyrkans roll

Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga kommer att ha flera representanter på FN-mötet. Församlingar, pastorat och Stockholms stiftsorganisation kommer att ha aktiviteter runt om i hela Stockholms stift.

Aktiviteter​ under veckan

Bramble Cay-råttan har utrotats på grund av klimatförändringarna.

Minnesgudstjänst för utdöda arter Memorial service for extinct species

Här kan du se gudstjänsten som firades i Storkyrkan onsdag 1 juni 2022.

Flera aktiviteter under veckan

 

 

Foto: Magnus Aronson

 

Pilgrimsvandring från Sundbybergs kyrka till Storkyrkan

Vi går längs med Bällstaån, Ulvsundasjön och Karlbergssjön in till Storkyrkan för minnesgudstjänsten för utdöda arter. Vandringen är en dryg mil lång. Samling vid Sundbybergs kyrka kl. 15:30. 

Pilgrimsvandring till minnesgudstjänsten - från Sjöstan via Sofia kyrka till Storkyrkan

Samling vid Lumabryggan strax före 16.30

Foto: " "

Båt 16.35 till Barnängsbryggan

Vandring till Sofia kyrka, där vi äter medhavd matsäck

17.45 Vandring till Storkyrkan

Ingen anmälan – du kan hänga med från Lumabryggan eller Sofia kyrka eller komma till Storkyrkan

Välkommen till festhögmässa med miljödiplomering

Foto: Magnus Aronson

På söndag den 5 juni kl. 11 under Vaxholms kyrkas gudstjänsten får församlingen ta emot diplom för arbetet med Svenska kyrkans hållbarhetscertifiering. 
Madeleine Sarenfält och Millan Österberg samt Vaxholm Gospel sjunger, under ledning av Christina Nordstrand.

Mer info om Svenska kyrkans arbete med Agenda 2030

Hållbar utveckling

Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Till stor del beror det på att världens befolkning – främst i de rikaste delarna av den – använder resurser på ett ohållbart sätt.

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.