Prata med oss

Till innehållet

Samtalsstöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.


Hos Svenska kyrkan kan du få stöd genom samtal med en präst eller diakon. De finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. Samtalsstödet hittar du i din församling, på sjukhus, universitet, i kriminalvården och Försvaret. Vi erbjuder också sorgegrupper och familjerådgivning.

Om du behöver prata med någon under natten kan du vända dig till Jourhavande präst som har telefonjour 21-06 alla dagar. Jourhavande präst når du även via chatt eller digitalt brev.

Svenska kyrkan har också en finsk telefonjour, Palveleva Puhelin, som är öppen varje kväll 21-24,  och ett samiskt krisnätverk som tar emot samtal fredagar och söndagar 20-24.

När livet känns svårt kan du få stöd av en medmänniska via Kyrkans Jourtjänst. Du kan ringa till jourtelefonen eller skriva till SOS-brevlådan. De som jobbar för Kyrkans Jourtjänst har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Bikta dig hos en präst

I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.   

Få enskild själavård hos en präst eller en diakon

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett enskilt själavårdssamtal.

För präster och diakoner är tron på Gud självklar. Men du behöver inte prata om Gud, läsa bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Samtalsakuten 

Samtalsakuten finns på några orter runt om i landet och vänder sig till dig som är vuxen och som drabbats av sorg, skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom och som snabbt behöver samtala med någon. 

Hos Samtalsakuten får du oftast upp till fem förbokade samtal. Samtalen kostar upp till 200 kronor per gång eller är kostnadsfria. Tystnadsplikten gäller. Samtalsakuten är oftast ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Landstinget i regionen.