MR-dagarna 2023

Mänskliga Rättighetsdagarna 2023 arrangeras 23–25 november i Helsingborg. Temat är “Rätten till utbildning och arbete”. Här hittar du de aktiviteter/seminarier som genomförs av Svenska kyrkan.

Läs mer och anmäl dig på MR-dagarnas webbplats.

Svenska kyrkans seminarier under MR-dagarna 2023

Torsdag

12:30 Meningen med mig (miniseminarium)
- ett metodmaterial för att stärka ungas identitet och psykisk hälsa

Metodmaterialet Meningen med mig riktar sig till alla som möter unga i trygga grupper. Det är är icke-konfessionellt och fritt att använda. Syftet är att stärka ungas identitet och psykiska hälsa så de får redskap att hantera frågor i livet och klara utbildning och arbete. I seminariet möts forskare och användare.

Läs mer på Meningen med mig (svenskakyrkan.se)

13:30 Women Empowerment in Ethiopia

Ethiopia is a country affected by conflicts, ethnic disputes and rampant inflation. This particularly affects the children. Around 3 million children do not have access to school education and as many as 16 million children are exposed to exploitative child labour. The majority are girls. Hear about how education, from quality pre-school, apprenticeships, parenting and self-help groups to academic education at master's and doctoral level, enables life-changing opportunities for women in Ethiopian society.

16:30 Vad är arbetes mening och hur kan vi ge alla möjlighet till meningsfull sysselsättning?

Arbete är mer än försörjning, det ger sammanhang och meningsfullhet i livet. Svenska kyrkan finns med i flera projekt som ger människor som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. I seminariet ställs frågor som: vad är avgörande för att arbetet upplevs som meningsfullt och vad kan göras för att fler personer tas i anspråk på arbetsmarknaden? Hur skapas inkluderande arbetsplatser?

Fredag

12:30 Drömmen om att få bli renskötare – vem orkar ta kampen?

Många unga samer skulle vilja arbeta med renskötsel och fortsätta med traditionella samiska näringar, men utmaningarna är många. Trots att rennäringen är en kulturell rättighet för samerna så är möjligheterna att välja renskötseln som yrke väldigt begränsade för unga samer. Vem kan och vågar välja yrket?

Ett samtal om att kunna värna sin samiska identitet och kultur och rätten till arbete i dagens Sverige. Att arbeta med urfolk och minoriteter är en del av Svenska kyrkans arbete, dels med ursäkten till det samiska folket, dels med det pågående arbetet med försoning med tornedalingar, kväner och lantalaiset. 

15:30 Vad är mänskligt i AI?

AI byggs av människor för att efterlikna mänsklig förmåga. Många tror att människan är mer än bara en biologisk produkt; att det finns ett medvetande, ett jag. Har AI det med? Kan AI ersätta mänskliga relationer? Och hur påverkar allt detta våra arbetsplatser?

Lördag

Allmänhetens dag. Programmet uppdateras löpande.

Om MR-dagarna

Två barn står bredvid varandra med ryggarna mot kameran. De håller upp varsin hand och gör V-tecknet.

MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna - MR-dagarna - är Nordens viktigaste samlade mötesplats för alla som arbetar för och/eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan är en av arrangörerna.